Hlavní obsah

také, hovor. taky

Příslovce

  1. (další informace) auchMám rád kromě Mozarta také Bacha.Ich habe außer Mozart auch Bach gern.
  2. (souhlas se sdělením) auchJe také pilná.Sie ist auch fleißig.

Částice

  1. (zdůvodnění skutečnosti) auchCo má také dělat?Was soll er auch tun?
  2. (vytýkání) auchTaké on se toho zúčastnil.Auch er nahm daran teil.

Vyskytuje se v

chvílemi: Chvílemi také svítilo slunce.Die Sonne hat auch ab und zu geschienen.

moct: Mohl bys také pomoci.Du könntest auch helfen.

tak: Vidíš to také tak?Siehst du das auch so?

také: Co má také dělat?Was soll er auch tun?

aber: Půjdeš taky? – Ale ano!Kommst du mit? – Aber ja!

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.

ersparen: Mě taky musí potkat všechno!hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!

Fehlanzeige: To byla taky marná snaha.Das war auch Fehlanzeige.

indem: Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.

ruhig: Taky by ses mi mohl omluvit!Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!

sowie: nakoupit jablka, hrušky a také ořechy a mandleÄpfel, Birnen sowie Nüsse und Mandeln einkaufen