Hlavní obsah

přijmout

Dokonavé sloveso

  1. (do vlastnictví ap.) annehmen, aufnehmen, empfangenpřijmout nabídkudas Angebot annehmen
  2. (vzít na vědomí) annehmen(porážku ap.) hinnehmenpřijmout čí raduj-s Rat annehmenpřijmout co jako faktetw. als Fakt annehmen
  3. (schválit) aufnehmen, empfangen, annehmenfin. přijmout úvěrKredit aufnehmen
  4. (vzít do celku) empfangen, aufnehmenpřijmout návštěvu srdečněden Besuch herzlich empfangen
  5. (do práce ap.) einstellenÖrD aufnehmenpřijmout vrátnéhoden Pförtner einstellen
  6. (do instituce ap.) annehmen, aufnehmenpřijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen
  7. (hosta ap.) empfangen
  8. (ujmout se povinnosti) annehmen, aufnehmen

Vyskytuje se v

místo: Přijměte místo.Nehmen Sie Platz.

praxe: přijmout koho na praxij-n für ein Praktikum aufnehmen

člen: přijmout koho za členaj-n als Mitglied aufnehmen

nabídka: přijmout nabídku kohoj-s Angebot annehmen

novela: přijmout novelu zákonaeine Gesetzesnovelle aufnehmen

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Ich bitte Sie um Entschuldigung.

podmínečně: podmínečně přijmout koho/coj-n/etw. bedingungsweise annehmen

pohostinně: pohostinně přijmout kohoj-n gastfreundlich empfangen

pozornost: přijmout malou pozornost od kohoeine kleine Aufmerksamkeit von j-m annehmen

předsednictví: přijmout předsednictvíden Vorsitz annehmen

uchazeč: odmítnout/přijmout uchazečeden Bewerber abweisen/annehmen

zdráhat se: Zdráhal se přijmout dar.Er weigerte sich ein Geschenk anzunehmen.

otevřený: přijmout koho s otevřenou náručíj-n mit offenen Armen empfangen

Abordnung: eine Abordnung empfangenpřijmout delegaci

aufnehmen: j-n im Krankenhaus aufnehmenpřijmout koho do nemocnice

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

empfangen: eine Anregung von j-m empfangenpřijmout podnět od koho

kritiklos: etw. kritiklos hinnehmenco nekriticky přijmout

nehmen: j-s Angebot nehmenpřijmout čí nabídku

Signal: ein Signal empfangenpřijmout signál