Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (část prostoru) der Platz, der Ort, die StelleVšecko je na svém místě.Alles ist an seinem Ort.Jsme na místě.Wir sind an Ort und Stelle.Na tvém místě bych tam šel.An deiner Stelle würde ich hingehen.vyprodáno do posledního místabis auf den letzten Platz ausverkauftPřijměte místo.Nehmen Sie Platz.
  2. (osada, obec ap.) der Ort, die Ortschaft, die Stättevýletní/lázeňské místoder Ausflugsort/Kurortmísto pobytuder Aufenthaltsort
  3. (část, díl) der Punkt, die Stelleznámé místo v knizebekannte Stelle im Buchbolavé místowunder Punkt
  4. (zaměstnání ap.) die Stelle, die Anstellung, die Positionpracovní místodie Arbeitsstellehledat si nové místoeine neue Stelle suchen
  5. (pořadí) die Stelle, der Rang

Příslovce

  1. (náhradou, v zastoupení ap.) (an)statt, anstelle/an StelleMísto do školy šel k lékaři.Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.
  2. (na začátku vedl. věty) (an)stattMísto aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

Předložka

  • namísto(an)statt, anstelle/an Stelle j-smísto mnestatt meinermísto učiteleanstelle des LehrersUdělám to místo něho.Ich mache es anstatt seiner.

Vyskytuje se v

intimní: die Intimstellenintimní místa

odjezd: der Abfahrtsortmísto odjezdu

označení: die Platzbezeichnungoznačení místa

příslovce: das Lokaladverbpříslovce místa

registrační: die Anmeldestelle, výp. die Registrierungsstelleregistrační místo

rekonstruovat: den Mord am Tatort rekonstruierenrekonstruovat vraždu na místě činu

stání: der Stehplatzmísto k stání

úřednický: die Beamtenstelleúřednické místo

aspirovat: den ersten Platz anstrebenaspirovat na první místo

citlivý: Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.Dotkl se jejího citlivého místa.

do: bis auf den letzten Platzdo posledního místa

držet: j-m den Platz haltendržet komu místo

ergonomie: Ergonomie am Arbeitsplatzergonomie pracovního místa

kde: Das ist der Ort, wo ich geboren wurde.To je místo, kde jsem se narodil.

konkurz: eine freie Stelle ausschreibenvypsat konkurz na uvolněné místo

lepší: eine bessere Arbeitsstelle bekommenzískat lepší pracovní místo

místo: Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.Místo do školy šel k lékaři.

mít: eine gute Stelle habenmít dobré místo

narození: der Geburtstag/das Geburtsjahr/das Geburtsdatum/der Geburtsortden/rok/datum/místo narození

obsadit: bis auf den letzten Platz besetzt seinbýt obsazeno do posledního místa

odpočinkový: die Rastplätze für Touristenodpočinková místa pro turisty

olizovat se: Die Katze beleckt sich anstatt sich zu waschen.Kočka se místo mytí olizuje.

opředený: ein von Legenden umwitterter Ortpřen. místo opředené pověstmi

placený: gut bezahlte Stelledobře placené místo

poskok: Hüpfer auf dem Platz machendělat poskoky na místě

posvátný: ein heiliger Ortposvátné místo

poutat se: An den Ort knüpft sich eine Sage.K místu se poutá pověst.

pracovní: freier Arbeitsplatzvolné pracovní místo

prázdný: ein leerer/freier Platzprázdné místo

prohodit: Plätze tauschenprohodit si místo

přední: eine prominente Stelle einnehmenzaujímat přední místo

příjezd: das Ankunftsdatum/der Ankunftsort/die Ankunftszeitdatum/místo/čas příjezdu

soutěžit: mit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifernsoutěžit s kým o první místo

tento: Dieser Platz ist frei.Toto místo je volné.

třetí: den dritten Platz belegenobsadit třetí místo

uhájit: seinen Platz behauptenuhájit své místo

úmrtí: der Todesort/das Todesdatummísto/datum úmrtí

určení: der Bestimmungsort der Sendungmísto určení zásilky

muž: der rechte Mann am rechten Platzsprávný muž na správném místě

pravý: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

správný: zur rechten Zeit am rechten Ortve správný čas na správném místě

srdce: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

an: an demselben Platzna tom samém místě

sparen: Sie spart am falschen Ende.Šetří na nesprávném místě.

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

anstelle, an Stelle: An Stelle der Mutter kam die Tochter.Místo matky přišla dcera.

Anwärter: ein Anwärter auf einen Postenuchazeč o (pracovní) místo/post

bangen: Er bangt um seinen Arbeitsplatz.Bojí se o své pracovní místo.

behaupten: seinen Platz behauptenuhájit své místo

Behinderte: Parkplätze für Behinderteparkovací místa pro postižené

dass: statt dassmísto aby

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

entlegen: in einem entlegenen Ort wohnenbydlet na odlehlém místě

frei: einen freien Parkplatz suchenhledat volné parkovací místo

genug: Hast du genug Platz?Máš dost místa?

heiter: Gegen Mittag wird es heiter, strichweise wolkig.Kolem poledne bude jasno, místy oblačno.

lokal: eine lokale Umstandsbestimmungpříslovečné určení místa

machen: Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.

markieren: eine Textstelle mit einem roten Stift markierenoznačit místo v textu červenou tužkou

Platz: die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo

Rang: den ersten/letzten Rang belegenobsadit první/poslední místo

Raum: viel Raum beanspruchenvyžadovat hodně místa

schaffen: neue Stellen schaffenvytvořit nová (pracovní) místa

Schauplatz: der Schauplatz des Verbrechensmísto (zlo)činu

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

Stelle: Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle.Setkáme se na smluveném místě.

suchen: einen Ort an der Landkarte suchenhledat nějaké místo na mapě

tun: Tu es an seinen Platz.Dej to na své místo.

übersehen: die ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí

warten: auf einen Studienplatz wartenčekat na studijní místo