Hlavní obsah

Rang

Vyskytuje se v

Rang: nejvyššího stupně, prvního řádu drzost ap.ersten Ranges

Ring: olympijské kruhydie olympischen Ringe

eben: Ten prstýnek není zrovna levný.Der Ring ist nicht eben billig.

ringen: usilovat o úspěchum Erfolg ringen

schneiden: nakrájet cibuli na kolečkaZwiebeln in Ringe schneiden

galerie: sedět v horní galeriiim obersten Rang sitzen

lapat: lapat po dechunach Atem ringen

nefalšovaný: prstýnek z nefalšovaného zlataein Ring aus echtem Gold

pořadí: lóže v prvním pořadídie Loge im ersten Rang

sklouznout: Prstýnek sklouzl z prstu.Der Ring rutschte vom Finger (ab).

smeknout se: Prsten se jí smekl z prstu.Der Ring ist ihr vom Finger gerutscht.

sundat: sundat si prsten z prstueinen Ring vom Finger abziehen

svézt se: Zlatý prsten se mu svezl z prstu.Der goldene Ring rutschte ihm vom Finger.

vyrýt: vyrýt iniciály do prstenudie Initialen in den Ring eingravieren

zalapat: zalapat po vzduchunach Luft schnappen/ringen

zápasit: zápasit s těžkou nemocímit einer schweren Krankheit ringen

zápolit: Ti dva spolu zápolili.Die beiden rangen miteinander.

Chef: mít hlavní slovo, být šéfChef im Ring sein