Hlavní obsah

eben

Částice

  1. prostě, holt, bohuželDas ist eben nicht mehr zu ändern.To už se holt nezmění.Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!
  2. právě, zrovna, přesně
  3. (no) právě, přesně (tak) souhlasDann müssen wir die Sitzung auf morgen verschieben. – Eben!Potom tedy musíme přesunout schůzku na zítřek. – Přesně tak!
  4. užívá se k ironickému vyjádření souhlasuno právěEs ist schon acht Uhr. – Eben!Je osm hodin. – No právě!
  5. (oder) eben nicht právě že neužívá se zesílení negace
  6. nicht eben ne zrovna, (to) zrovna neDer Ring ist nicht eben billig.Ten prstýnek není zrovna levný.

Odvozená slova

Eber

Vyskytuje se v

rovina: fyz. nakloněná rovinaschiefe Ebene

kolmo: narýsovat přímku kolmo k roviněeine Linie senkrecht zur Ebene ziehen

protínat se: geom. Roviny se protínají.Die Ebenen schneiden sich.

rovný: rovná podlahaebener Boden

darum: eben darumprávě proto

fortfahren: Er ist eben fortgefahren.Právě odjel.