Hlavní obsah

rovina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rovná krajina) die Ebene, das Flachlandúrodná rovinafruchtbares Flachlandgeogr. náhorní rovinadie Hochebene
  2. (rovná plocha) die Ebeneurovnat záhon do rovinydas Beet ebnen
  3. (geometrická ap.) die Ebenegeom. tečná rovinadie Tangentialebenefyz. nakloněná rovinaschiefe Ebene
  4. (úroveň) die Ebene, das Niveau

Vyskytuje se v

vertikální: vertikální rovinadie Vertikalebene

kolmo: narýsovat přímku kolmo k roviněeine Linie senkrecht zur Ebene ziehen

protínat se: geom. Roviny se protínají.Die Ebenen schneiden sich.

ungeschminkt: j-m ungeschminkt seine Meinung sagenříci komu na rovinu svůj názor