Hlavní obsah

plán

Vyskytuje se v

energetický: energetický plánder Energieplan

individuální: ped. individuální studijní plánindividueller Studienplan

perspektivní: perspektivní plánder Perspektivplan

přídělový: přídělový plánder Zuteilungsplan

půlroční: půlroční plánder Halbjahresplan

rámcový: rámcový plánder Rahmenplan

realizační: realizační plánder Realisationsplan

roční: roční plánder Jahresplan

tréninkový: tréninkový plánder Trainingsplan

učební: učební metoda/látka/plándie Unterrichtsmethode/der Lehrstoff/der Lehrplan

ďábelský: vymyslet ďábelský pláneinen teuflischen Plan ersinnen

ediční: ediční plánder Editionsplan

hazardní: hazardní plánein waghalsiger Plan

hroutit se: přen. Jeho plány se hroutí.Seine Pläne zerschlagen sich.

lišácký: lišácký úsměv/plánein schlitzohriges Lächeln/schlitzohriger Plan

město: plán městader Stadtplan

nákup: splnit plán nákupůden Einkaufsplan erfüllen

padnout: Plán nakonec padl.Der Plan scheiterte schließlich.

planout: planout láskouvor Liebe glühen

plát: ukrojit plát sýraeine Scheibe Käse abschneiden

plnit: plnit plánden Plan erfüllen

rafinovaný: vymyslet rafinovaný pláneinen raffinierten Plan ausdenken

rozepsat: rozepsat plánden Plan aufschlüsseln

rozpracovaný: rozpracovaný plánein ausgearbeiteter Plan

stanovit: stanovit dlouhodobý pláneinen langfristigen Plan feststellen

upéct: upéci pláneinen Plan aushecken

uskutečněný: uskutečněný plánverwirklichter Plan

varianta: vybrat si druhou variantu plánusich die zweite Variante des Planes auswählen

vytyčit: vytyčit plánden Plan festsetzen

vyzradit: vyzradit pláneinen Plan verraten

zasvé: Jeho plány vzaly za své.Seine Pläne gingen zugrunde.

zhatit: zhatit čí plánj-s Plan vereiteln

zmařený: zmařený plánein vereitelter Plan

zvrtnout: Nečekané neštěstí zvrtlo všechny jeho plány.Ein unerwartetes Unglück hat alle seine Pläne umgestoßen.

Plan: mít v plánueinen Plan haben

planmäßig: dodržet co podle plánuetw. planmäßig einhalten

Tour: zkazit komu plányj-m die Tour vermasseln

übersichtlich: velmi dobře přehledný plán městaein sehr schön übersichtlicher Stadtplan

wahr: uskutečnit/zrealizovat plánydie Pläne wahr machen

ablassen: upustit od plánuvon einem Plan ablassen

Architekt: plány architektadie Pläne des Architekten

darangehen: Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.

daraufhin: V důsledku toho změnil svůj plán.Daraufhin änderte er seinen Plan.

Disposition: Jsme nuceni změnit své plány.Wir sind gezwungen, unsere Dispositionen zu ändern.

durchdenken: dobře promyšlený plánein gut durchdachter Plan

durchsetzen: Prosadil svůj plán.Er hat seinen Plan durchgesetzt.

eingehen: Nepřistoupila na jejich plán.Sie ist auf ihren Plan nicht eingegangen.

einwenden: mít k plánu námitkyetw. gegen den Plan einzuwenden haben

entwerfen: navrhnout stavební pláneinen Bauplan entwerfen

laufen: Vše běží podle plánu.Alles läuft wie geplant.

umgehen: zabývat se plánemmit einem Plan umgehen

plán: časový plánder Zeitplan