Hlavní obsah

plán

Vyskytuje se v

ediční: ediční plánder Editionsplan

energetický: energetický plánder Energieplan

individuální: ped. individuální studijní plánindividueller Studienplan

perspektivní: perspektivní plánder Perspektivplan

přídělový: přídělový plánder Zuteilungsplan

půlroční: půlroční plánder Halbjahresplan

rámcový: rámcový plánder Rahmenplan

realizační: realizační plánder Realisationsplan

roční: roční plánder Jahresplan

tréninkový: tréninkový plánder Trainingsplan

učební: učební metoda/látka/plándie Unterrichtsmethode/der Lehrstoff/der Lehrplan

ďábelský: vymyslet ďábelský pláneinen teuflischen Plan ersinnen

hazardní: hazardní plánein waghalsiger Plan

hroutit se: přen. Jeho plány se hroutí.Seine Pläne zerschlagen sich.

lišácký: lišácký úsměv/plánein pfiffiges Lächeln/schlauer Plan

město: plán městader Stadtplan

nákup: splnit plán nákupůden Einkaufsplan erfüllen

padnout: Plán nakonec padl.Der Plan scheiterte schließlich.

plnit: plnit plánden Plan erfüllen

rafinovaný: vymyslet rafinovaný pláneinen raffinierten Plan ausdenken

rozepsat: rozepsat plánden Plan aufschlüsseln

rozpracovaný: rozpracovaný plánein ausgearbeiteter Plan

stanovit: stanovit dlouhodobý pláneinen langfristigen Plan feststellen

upéct: upéci pláneinen Plan aushecken

uskutečněný: uskutečněný plánverwirklichter Plan

varianta: vybrat si druhou variantu plánusich die zweite Variante des Planes auswählen

vytyčit: vytyčit plánden Plan festsetzen

vyzradit: vyzradit pláneinen Plan verraten

zasvé: Jeho plány vzaly za své.Seine Pläne gingen zugrunde.

zhatit: zhatit čí plánj-s Plan vereiteln

zmařený: zmařený plánein vereitelter Plan

zvrtnout: Nečekané neštěstí zvrtlo všechny jeho plány.Ein unerwartetes Unglück hat alle seine Pläne umgestoßen.

Plan: einen Plan habenmít v plánu

planmäßig: etw. planmäßig einhaltendodržet co podle plánu

Tour: j-m die Tour vermasselnzkazit komu plány

übersichtlich: ein sehr schön übersichtlicher Stadtplanvelmi dobře přehledný plán města

wahr: die Pläne wahr machenuskutečnit/zrealizovat plány

ablassen: von einem Plan ablassenupustit od plánu

Architekt: die Pläne des Architektenplány architekta

darangehen: Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.

daraufhin: Daraufhin änderte er seinen Plan.V důsledku toho změnil svůj plán.

Disposition: Wir sind gezwungen, unsere Dispositionen zu ändern.Jsme nuceni změnit své plány.

durchdenken: ein gut durchdachter Plandobře promyšlený plán

durchsetzen: Er hat seinen Plan durchgesetzt.Prosadil svůj plán.

eingehen: Sie ist auf ihren Plan nicht eingegangen.Nepřistoupila na jejich plán.

einwenden: etw. gegen den Plan einzuwenden habenmít k plánu námitky

entwerfen: einen Bauplan entwerfennavrhnout stavební plán

laufen: Alles läuft wie geplant.Vše běží podle plánu.

umgehen: mit einem Plan umgehenzabývat se plánem