Hlavní obsah

návrh

Vyskytuje se v

alibistický: alibistický návrhder Alibivorschlag

zákon: návrh zákonader Gesetzentwurf

zlepšovací: zlepšovací návrhder Verbesserungsvorschlag

besedovat: besedovat o návrhu(über) einen Vorschlag debattieren

iniciativní: iniciativní návrhein initiativer Vorschlag

konstruktivní: konstruktivní návrhein konstruktiver Vorschlag

nečestný: dát nečestný návrh komuj-m einen unehrlichen Vorschlag unterbreiten

podpořit: podpořit čí návrhj-s Vorschlag unterstützen

postavit se: postavit se za návrhsich für den Vorschlag einsetzen

protlačit: protlačit návrh v parlamentueinen Vorschlag im Parlament durchpressen

předložit: předložit návrh v parlamentueinen Antrag im Parlament einbringen

předstoupit: předstoupit před šéfa s návrhemmit einem Vorschlag vor den Chef hintreten

přijatelný: přijatelný návrhein annehmbarer Vorschlag

přiklonit se: přiklonit se k návrhudem Vorschlag beistimmen

uvítat: uvítat návrh předsedy vládyden Vorschlag des Ministerpräsidenten begrüßen

výhrada: mít výhrady k návrhuVorbehalte zum Vorschlag haben

zamlouvat se: Jak se ti zamlouvá ten návrh?Wie findest du den Vorschlag?

zavrhnout: zavrhnout návrheinen Vorschlag verwerfen

abändern: den Antrag abändernpozměnit návrh

befürworten: einen Vorschlag befürwortenpřimluvit se za návrh

beipflichten: einem Vorschlag beipflichtensouhlasit s návrhem

beistimmen: einem Antrag beistimmensouhlasit s návrhem

darangehen: Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

glattweg: Er hat mir mein Angebot glattweg abgeschlagen.Bez okolků můj návrh zamítl.

unsittlich: unsittliche Anträge machendělat neslušné návrhy