Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) das Gesetzschválit/zrušit zákonein Gesetz verabschieden/aufhebenporušení zákonader Verstoß gegen das Gesetz, die Verletzung des Gesetzessbírka zákonůdie Gesetz(es)sammlungnávrh zákonader Gesetzentwurf
  2. (vědecký princip)Murphyho zákonyMurphys Gesetzefyz. gravitační zákondas Gravitationsgesetzfyz. Archimédův zákonArchimedisches Prinzipmravní zákondas Moralgesetzboží zákonyGesetze Gottes
  3. (umělecké tvorby ap.) das Gesetz, die Regel, das Prinzip
  4. (Bible) das TestamentStarý zákonAltes Testament

Vyskytuje se v

azylový: das Asylgesetzazylový zákon

dědic: gesetzlicher Erbepráv. dědic ze zákona

dodatek: der Gesetzzusatzdodatek k zákonu

džungle: das Gesetz des Dschungelszákon džungle

interrupční: das Abtreibungsgesetzinterrupční zákon

mezera: die Lücken im Gesetz/Gesetzeslückenpráv. mezery v zákonu

nabídka: das Gesetz von Angebot und Nachfrageekon. zákon nabídky a poptávky

nárok: ein gesetzmäßiger Anspruchpráv. nárok ze zákona

protidumpingový: das Antidumpinggesetzprotidumpingový zákon

protikorupční: das Antikorruptionsgesetzprotikorupční zákon

protikuřácký: das Anti-Tabak-Gesetz, das Anti-Raucher-Gesetzprotikuřácký zákon

přestupkový: das Gesetz über Ordnungswidrigkeitenpráv. přestupkový zákon

starý: Altes Testamentcírk. Starý zákon

vysokoškolský: das Hochschulgesetzvysokoškolský zákon

ctít: Gesetze achtenctít zákony

hřešit: gegen Gesetze verstoßenhřešit proti zákonům

chystaný: vorbereitetes Gesetzchystaný zákon

kontroverzní: ein kontroverses Gesetzkontroverzní zákon

kostnatý: starre Gesetzekostnaté zákony

morálka: die Moralgesetzezákony morálky

mravní: das Moralgesetzmravní zákon

novela: eine Gesetzesnovelle aufnehmenpřijmout novelu zákona

odhlasovat: Das Parlament hat ein neues Gesetz beschlossen.Parlament odhlasoval nový zákon.

odstavec: der Vertragsabschnitt/Abschnitt eines Gesetzesodstavec smlouvy/zákona

platit: Das Gesetz ist für alle gültig.Zákon platí pro všechny.

pro: Das Gesetz gilt für alle.Zákon platí pro všechny.

rámec: im Rahmen des Gesetzesv rámci zákona

vetovat: sein Veto gegen das Gesetz einlegenvetovat zákon

vcházet: Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.Nový zákon zítra vchází v platnost.

vydat: ein Gesetz erlassenvydat zákon

zajistit: die Beachtung von Gesetzen sichernzajistit dodržování zákonů

psaný: ein ungeschriebenes Gesetz seinbýt nepsaným zákonem

achten: die Gesetze achtendbát zákonů

befolgen: Gesetze befolgenřídit se zákony

jenseits: jenseits des Gesetzes seinbýt mimo zákon

kraft: kraft eines Gesetzesz moci/podle zákona

beachten: Gesetze beachtenrespektovat zákony

Berufung: unter Berufung auf das Gesetzs odvoláním na zákon

Geltung: Geltung der Naturgesetzeplatnost přírodních zákonů

Gesetz: Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

ungeschrieben: ein ungeschriebenes Gesetznepsaný zákon

unterbinden: den Missbrauch eines Gesetzes unterbindenzamezit zneužití zákona

vergehen: sich gegen das Gesetz vergehenprovinit se proti zákonu

zákon: die Gesetz(es)sammlungsbírka zákonů