Hlavní obsah

Gesetz

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. zákon právní normaEin Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.gegen ein Gesetz verstoßenprovinit se proti zákonumit dem Gesetz in Konflikt kommen/geratendostat se do konfliktu se zákonem
  2. pravidlo, zákon ve fyzice, ekonomii ap.
  3. zvyklost, zákon, pravidloGesetze der Moralzákony morálky

Vyskytuje se v

achten: dbát zákonůdie Gesetze achten

befolgen: řídit se zákonyGesetze befolgen

jenseits: být mimo zákonjenseits des Gesetzes sein

kraft: z moci/podle zákonakraft eines Gesetzes

beachten: respektovat zákonyGesetze beachten

Berufung: s odvoláním na zákonunter Berufung auf das Gesetz

ungeschrieben: nepsaný zákonein ungeschriebenes Gesetz

unterbinden: zamezit zneužití zákonaden Missbrauch eines Gesetzes unterbinden

vergehen: provinit se proti zákonusich gegen das Gesetz vergehen

džungle: zákon džungledas Gesetz des Dschungels

mezera: práv. mezery v zákonudie Lücken im Gesetz/Gesetzeslücken

nabídka: ekon. zákon nabídky a poptávkydas Gesetz von Angebot und Nachfrage

protikuřácký: protikuřácký zákondas Anti-Tabak-Gesetz, das Anti-Raucher-Gesetz

přestupkový: práv. přestupkový zákondas Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

zákon: Murphyho zákonyMurphys Gesetze

ctít: ctít zákonyGesetze achten

hřešit: hřešit proti zákonůmgegen Gesetze verstoßen

chystaný: chystaný zákonvorbereitetes Gesetz

kontroverzní: kontroverzní zákonein kontroverses Gesetz

kostnatý: kostnaté zákonystarre Gesetze

odhlasovat: Parlament odhlasoval nový zákon.Das Parlament hat ein neues Gesetz beschlossen.

odstavec: odstavec smlouvy/zákonader Vertragsabschnitt/Abschnitt eines Gesetzes

platit: Zákon platí pro všechny.Das Gesetz ist für alle gültig.

pro: Zákon platí pro všechny.Das Gesetz gilt für alle.

rámec: v rámci zákonaim Rahmen des Gesetzes

vetovat: vetovat zákonsein Veto gegen das Gesetz einlegen

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

vydat: vydat zákonein Gesetz erlassen

zajistit: zajistit dodržování zákonůdie Beachtung von Gesetzen sichern

psaný: být nepsaným zákonemein ungeschriebenes Gesetz sein

Gesetz: Zákon nabývá/pozbývá platnosti.Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.