Hlavní obsah

Regel

Vyskytuje se v

bestätigen: Ausnahmen bestätigen die Regel.Výjimka potvrzuje pravidlo.

golden: eine goldene Regelzlaté pravidlo životní moudrost

verbindlich: verbindliche Regeln aufstellenstanovit závazná pravidla

zurückrufen: die Regeln ins Gedächtnis zurückrufenvybavit si (znovu) v paměti pravidla

Ausnahme: Ausnahmen bestätigen die Regel.Výjimka potvrzuje pravidlo.

pravý: pravidlo pravé rukydie Regel der rechten Hand

silniční: pravidla silničního provozudie Regeln des Straßenverkehrs

neměnný: neměnná pravidlaunveränderliche Regeln

odchylka: odchylka od pravidlaeine Abweichung von der Regel

pravidlo: To je u nás pravidlem.Das ist bei uns die Regel.

předpis: chovat se podle předpisůsich nach den Regeln benehmen

přísný: přísná pravidlastrenge Regeln

shodnout se: shodnout se na pravidlechsich über die Regeln einigen

ustálený: ustálené pravidloeine feste Regel

potvrzovat: pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.Ausnahmen bestätigen die Regel.

pravidlo: Výjimka potvrzuje pravidlo.Ausnahmen bestätigen die Regel.

výjimka: pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.Ausnahmen bestätigen die Regel.