Hlavní obsah

Regel

Vyskytuje se v

golden: eine goldene Regelzlaté pravidlo životní moudrost

Regel: nach allen Regeln der Kunstpodle všech pravidel, předpisově, jak se patří po všech stránkách správně

verbindlich: verbindliche Regeln aufstellenstanovit závazná pravidla

zurückrufen: die Regeln ins Gedächtnis zurückrufenvybavit si (znovu) v paměti pravidla

Ausnahme: Ausnahmen bestätigen die Regel.Výjimka potvrzuje pravidlo.

pravý: die Regel der rechten Handpravidlo pravé ruky

silniční: die Regeln des Straßenverkehrspravidla silničního provozu

neměnný: unveränderliche Regelnneměnná pravidla

odchylka: eine Abweichung von der Regelodchylka od pravidla

pravidlo: Das ist bei uns die Regel.To je u nás pravidlem.

předpis: sich nach den Regeln benehmenchovat se podle předpisů

přísný: strenge Regelnpřísná pravidla

shodnout se: sich über die Regeln einigenshodnout se na pravidlech

ustálený: eine feste Regelustálené pravidlo

potvrzovat: Ausnahmen bestätigen die Regel.pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.

výjimka: Ausnahmen bestätigen die Regel.pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.

bestätigen: Ausnahmen bestätigen die Regel.Výjimka potvrzuje pravidlo.