Hlavní obsah

verbindlich

Přídavné jméno

  1. přátelský, milý, laskavý slova ap.verbindlich lächelnmile se usmívatj-m etw. verbindlich erklärenpřátelsky vysvětlit komu co
  2. závazný, povinný předpisy ap.etw. verbindlich vereinbarenzávazně se dohodnut na čemverbindliche Regeln aufstellenstanovit závazná pravidla

Vyskytuje se v

závazný: závazná kvótaverbindliche Quote