Hlavní obsah

freundlich

Vyskytuje se v

Geist: Er ist ein freundlicher Geist.Je to přátelská duše.

Gruß: mit freundlichen Grüßens přátelským pozdravem závěr dopisu

gucken: freundlich guckenkoukat přátelsky

so: Sie war so freundlich, mir zu helfen.Byla tak ochotná a pomohla mi.

pozdrav: mit freundlichem Grußs přátelským pozdravem

s, se: mit freundlichen Grüßen, freundliche Grüßes pozdravem závěrečná formule dopisu

dloubnout: Er stieß den Nachbarn freundlich in die Rippen.Dloubl souseda přátelsky do žeber.

mile: j-n freundlich anlächelnmile se usmát na koho

pohovor: mit j-m ein freundliches Gespräch führenvést přátelský pohovor s kým

přívětivě: j-n freundlich ansprechenpřívětivě koho oslovit