Hlavní obsah

Gruß

Der, podstatné jméno~es, -ü-e

  • pozdrav, pozdravení při setkání ap.j-m die Hand zum Gruß reichenpodat komu ruku na pozdravj-m von j-m Grüße ausrichten/bestellen/übermittelnvyřídit pozdravy komu od kohomit freundlichen Grüßens přátelským pozdravem závěr dopisu

Vyskytuje se v

bestellen: Bestelle ihm viele Grüße von mir!Moc ho ode mě pozdravuj!

erheben: die Hand zum Gruß erhebenpozdvihnout ruku k pozdravu

neigen: den Kopf zum Gruß neigensklonit hlavu na pozdrav

schicken: einen Gruß schickenposlat pozdrav

würdigen: j-n keines Grußes würdigennestát komu za pozdrav

pěkný: vyřídit pěkný pozdraveinen schönen Gruß ausrichten

pozdrav: srdečný pozdravein herzlicher Gruß

pozdrav: s přátelským pozdravemmit freundlichem Gruß

s, se: s pozdravem závěrečná formule dopisumit freundlichen Grüßen, freundliche Grüße

kynout: kynout komu na pozdravj-m zur Begrüßung winken, j-m einen Gruß zuwinken

mnoho: poslat mnoho pozdravů komuj-m viele Grüße schicken

odpovědět: odpovědět na pozdravauf einen Gruß antworten

pokynout: pokynout komu na pozdravj-m einen Gruß zuwinken

pozdrav: vstoupit bez pozdravuohne Gruß hineintreten

pozdravovat: Pozdravuj ode mne svého přítele.Grüße deinen Freund von mir.

přetlumočit: přetlumočit rodičům pozdravyden Eltern Grüße übermitteln

smeknout: smeknout na pozdravden Hut zum Gruß ziehen

z, ze: pozdrav z Berlínaein Gruß aus Berlin

zámoří: pozdrav ze zámoříein Gruß aus Übersee