Hlavní obsah

schicken

Sloveso

  1. poslat dopis ap.einen Gruß schickenposlat pozdrav
  2. poslat k lékaři ap.zum Einkaufen schickenposlat na nákup
  3. nach j-m/etw., um j-n/etw. poslat pro koho/co

Vyskytuje se v

Wüste: j-n in die Wüste schickenpropustit, vyhodit, zbavit funkce koho

per: einen Brief per Einschreiben schickenposlat dopis doporučeně

Post: etw. mit der/per Post schickenposlat poštou co

Teufel: j-n zum Teufel jagen/schickenposlat koho k čertu

Bote: einen Boten schickenposlat posla

Einschreiben: einen Brief als Einschreiben schickenposlat dopis doporučeně

handwerklich: handwerklich geschickt seinbýt řemeslně zručný

Mahnung: j-m eine Mahnung schickenposlat komu upomínku

schicken: einen Gruß schickenposlat pozdrav

steuern: ein Gespräch geschickt steuernšikovně usměrňovat rozhovor

turnen: Sie ist geschickt über die gefällten Stämme geturnt.Dovedně přelezla pokácené kmeny.

apríl: j-n in den April schickenvyvést koho aprílem

dobírka: etw. per/gegen Nachnahme schickenposlat co na dobírku

hlídka: j-n auf die Wache schickenposlat koho na hlídku

hodit se: Es schickt sich nicht.To se nehodí.

koulet: Er geht mit ihm geschickt um.Koulí to s ním dobře.

mnoho: j-m viele Grüße schickenposlat mnoho pozdravů komu

obratně: mit j-m über etw. geschickt verhandelnobratně vyjednávat o čem s kým

pošta: einen Brief mit der Post schickenposlat dopis poštou

pozdrav: j-m einen Glückwunsch zum Geburtstag schickenposlat komu pozdrav k narozeninám

šik: schicke Bekleidungšik oblečení

ukázka: etw. zur Ansicht schickenposlat co na ukázku

úřad: einen Antrag an die Behörde schickenposlat žádost na úřad

vyhnanství: j-n in die Verbannung schickenposlat koho do vyhnanství

dál: Schick das weiter!Pošli to dál!

prdel: j-n zum Teufel schickenposlat koho do prdele

April: j-n in den April schickenvyvést koho aprílem