Hlavní obsah

Teufel

Der, podstatné jméno~s, ~

 1. ďábel, čerthovor. ein richtiger kleiner Teufelďáblík temperamentní dítěseine Seele dem Teufel verschreibenupsat svou duši ďábluj-n zum Teufel jagen/schickenposlat koho k čertu
 2. zlý duch, démon

Der, podstatné jméno~s, ~

 1. irgendwo ist der Teufel los hovor.kde je tóčo
 2. j-n reitet der Teufel hovor.koho chytá rapl
 3. Hol(e) j-n/etw. der Teufel!, Der Teufel soll j-n/etw. holen! neform.Aby koho/co čert vzal!, Vem koho/co čert!
 4. Teufel auch!, Teufel, Teufel! neform.K čertu!
 5. (Das) weiß der Teufel! neform.Čertví!
 6. j-n/etw. fürchten/scheuen wie der Teufel das Weihwasser hovor.bát se koho/čeho jako čert kříže
 7. den Teufel an die Wand malen hovor.malovat čerta na zeď
 8. wie der Teufel hovor.jako ďábel divoce
 9. zum Teufel sein neform.být v čudu
 10. j-n zum Teufel wünschen neform.poslat koho ke všem čertům
 11. In drei Teufels Namen! hovor.U sta hromů!

Vyskytuje se v

Menschengestalt: ein Teufel in Menschengestaltďábel v lidské podobě

posedlý: vom Teufel besessen seinbýt posedlý ďáblem

vlézt: Scher dich zum Teufel.přen. Vlez mi na záda.

bát se: etw. wie der Teufel das Weihwasser fürchtenbát se čeho jak čert kříže

čert: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

ďábel: vom Teufel besessen seinbýt posedlý ďáblem

ďas: Der Teufel soll es holen!expr. Vem to ďas.

kříž: j-n/etw. wie der Teufel das Weihwasser meidenvyhýbat se komu/čemu jako čert kříži

prdel: j-n zum Teufel schickenposlat koho do prdele

trhnout: Du kannst mich mal!, Scher dich zum Teufel!Trhni si nohou!

upsat se: sich dem Teufel verschreibenexpr. upsat se čertu

vzít: Hol's der Teufel!Aby to vzal čert!

zaříkat: den Teufel beschwörenzaříkat ďábla

Teufel: seine Seele dem Teufel verschreibenupsat svou duši ďáblu