Hlavní obsah

Teufel

Der, podstatné jméno~s, ~

 1. ďábel, čerthovor. ein richtiger kleiner Teufelďáblík temperamentní dítěseine Seele dem Teufel verschreibenupsat svou duši ďábluj-n zum Teufel jagen/schickenposlat koho k čertu
 2. zlý duch, démon

Der, podstatné jméno~s, ~

 1. irgendwo ist der Teufel los hovor.kde je tóčo
 2. j-n reitet der Teufel hovor.koho chytá rapl
 3. Hol(e) j-n/etw. der Teufel!, Der Teufel soll j-n/etw. holen! neform.Aby koho/co čert vzal!, Vem koho/co čert!
 4. Teufel auch!, Teufel, Teufel! neform.K čertu!
 5. (Das) weiß der Teufel! neform.Čertví!
 6. j-n/etw. fürchten/scheuen wie der Teufel das Weihwasser hovor.bát se koho/čeho jako čert kříže
 7. den Teufel an die Wand malen hovor.malovat čerta na zeď
 8. wie der Teufel hovor.jako ďábel divoce
 9. zum Teufel sein neform.být v čudu
 10. j-n zum Teufel wünschen neform.poslat koho ke všem čertům
 11. In drei Teufels Namen! hovor.U sta hromů!

Vyskytuje se v

Menschengestalt: ein Teufel in Menschengestaltďábel v lidské podobě

Teufel: irgendwo ist der Teufel loskde je tóčo