Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (doplnění výrazu) alshovor. označit koho jako zlodějej-n als Dieb bezeichnen
  2. (spojení členů) wiev zimě jako v létěim Winter wie im Sommertak jako taksowieso
  3. (ve výčtu) wieněkteré profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt
  4. hovor.(vysvětlování)To už máš jako hotové?Das nennst du fertig?To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

Vyskytuje se v

buk: spát jako bukwie ein Stein schlafen

čirý: čirý jako skloglasklar

Dán: být opilý jako Dánblau wie ein Veilchen sein

křída: být bílý/bledý jako křídakreideweiß/kreidebleich sein

kuželka: padat jako kuželkywie die Kegel fallen

liška: mazaný jako liškaschlau wie ein Fuchs

mazaný: mazaný jako liškaschlau wie ein Fuchs

normálně: jako normálněwie normalerweise

obvykle: jako obvyklewie gewöhnlich

potit se: potit se jako kůňwie ein Affe schwitzen

povel: jako na povelwie auf Kommando

příklad: (jako) na příklad(wie) zum Beispiel

rovně: sedět rovně jako svíčkakerzengerade sitzen

studený: studený jako ledeiskalt

sud: Je jako sud.Sie ist eine richtige Tonne.

tenký: být tenký jako nitfadendünn sein

vejce: podobat se komu/čemu jako vejce vejcij-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderem

vepř: být tlustý jako vepřdick wie ein Schwein sein

závod: jet jako o závodblitzschnell fahren

zázrak: jako zázrakemwunderbarerweise, wie durch ein Wunder

zmoklý: být jako zmoklá slepicewie ein begossener Pudel aussehen

zrudnout: zrudnout jako rakkrebsrot werden

bílý: bílý jako sníhschneeweiß

bonbonek: jako bonbonek na závěr čehoals Bonbon zum Schluss etw. Gen

být: Je stejně starý jako já.Er ist so alt wie ich.

cenit si: cenit si koho jako odborníkaj-n als Fachmann wertschätzen

dělaný: být pro koho/co jako dělanýfür j-n/etw. wie maßgeschneidert sein

doběhnout: Doběhl jako třetí.Er kam als Dritter an.

doma: cítit se kde jako domasich irgendwo heimisch fühlen

důvěřivý: důvěřivý jako malé dítěvertrauensselig/gläubig wie ein Kind

hlupák: tvářit se jako hlupáksich dumm stellen

hosteska: pracovat jako hosteska na veletrhuauf der Messe als Hostess arbeiten

idiot: chovat se jako idiotsich wie ein Idiot benehmen

kandidát: koho nominovat jako kandidátaj-n als Kandidaten aufstellen

krotký: krotký jako beráneklammfromm

led: hladký jako ledeisglatt

lít: Lije jako z konve.Es gießt in Strömen.

model: pracovat jako modelals Model(l) arbeiten

můra: Starost ho tíží jako noční můra.Die Sorge drückt ihn wie ein Alptraum.

nákaza: Jejich názory se šířily jako nákaza.Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.

nehybný: být nehybný jako sochaunbeweglich wie eine Statue sein

neviňátko: expr. tvářit se jako neviňátkosich wie ein Unschuldsengel gebärden

ostatní: jako ostatníwie die Anderen

označkovat: označkovat dítě jako problémovédas Kind als problematisch bezeichnen

panenka: panenka jako obrázekbildhübsches Mädchen

pracovat: pracovat jako stolařals Tischler arbeiten

proslavit se: Proslavil se jako brilantní matematik.Er hat sich als brillanter Mathematiker hervorgetan.

předehra: sloužit jako předehra k čemuals ein Vorspiel zu etw. dienen

předvolat: Byl předvolán jako svědek.Er wurde als Zeuge vorgeladen.

přijmout: přijmout co jako faktetw. als Fakt annehmen

ražení: Je stejného ražení jako jeho přítelkyně.Er ist von gleicher Prägung wie seine Freundin.

sálat: Slunce sálá jako pec.Die Sonne glüht wie ein Ofen.

spíkr: Pracoval v televizi jako spíkr.Er arbeitete beim Fernsehen als Ansager.

strašák: přen. být oblečený jako strašák do zelíwie eine Vogelscheuche angezogen sein

svědek: vypovídat jako svědekals Zeuge aussagen

svíčka: stát rovně jako svíčkakerzengerade stehen

ten, ta, to: Eva má ten samý kabát jako já.Eva hat denselben Mantel wie ich.

tichý: tichý jako pěnamäuschenstill

uchytit se: uchytit se jako právníksich als Jurist durchsetzen

ulitý: Šaty jí padnou jako ulité.Das Kleid sitzt wie angegossen.

Venuše: krásná jako Venušeschön wie Venus

vtrhnout: Táta vtrhl do dveří jako první.Der Vater stürmte als Erster zur Tür herein.

vymetený: Město bylo jako vymetené.Die Stadt war wie leer gefegt.

vyobrazit: Ve filmu ho vyobrazili jako hlupáka.Er wurde im Film als Dummkopf dargestellt.

vypadat: Vypadalo to jako past.Es sah wie eine Falle aus.

vzdělanec: Mluví jako vzdělanec.Er spricht wie ein Gebildeter.

vždy: Jako vždycky jsme tu pro vás.Wir sind wie gewohnt für Sie da.

zajatec: vzít koho jako zajatcej-n als Gefangenen nehmen

zařezaný: spát jako zařezanýwie ein Toter schlafen

zástava: dát co jako zástavuetw. als Pfand geben

zčervenat: zčervenat jako rakkrebsrot werden

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako já.Er ist ebenso groß wie ich.

balvan: Leží to na něm jako balvan.Es liegt ihm wie ein Stein auf dem Herzen.

beran: být tvrdohlavý jako beranstur wie ein Bock sein

blecha: být šťastný jako blechasich freuen wie ein Schneekönig

blesk: Zpráva se rozšířila jako blesk.Die Nachricht wurde blitzschnell verbreitet.

bota: znát koho/co jako své botyj-n/etw. wie seine Westentasche/Hosentasche kennen

břitva: Je to (ostré) jako břitva.Es ist messerscharf.

cedník: mít paměť jako cedníkein Gedächtnis wie ein Sieb haben

čert: bát se koho/čeho jako čert křížej-n/etw. wie der Teufel das Weihwasser fürchten

čumák: studený jako psí čumákkalt wie eine Hundeschnauze

děcko: jednat s kým jako s malým děckemj-n wie ein kleines Kind behandeln

déšť: růst jako houby po deštiwie Pilze aus dem Boden schießen

drátek: přen. Jde to jako na drátkách.Es läuft wie am Schnürchen.

držet se: držet se koho/čeho jako klíštěwie eine Klette an j-m hängen

dřevo: přen. spát jako dřevowie ein Murmeltier schlafen

dudek: spát jako dudekwie ein Murmeltier schlafen

havran: být (černý) jako havranrabenschwarz sein

hlad: mít hlad jako vlkeinen Bärenhunger haben

hlemýžď: vléct se jako hlemýžďwie eine Schnecke kriechen