Hlavní obsah

tichý

Vyskytuje se v

oceán: Tichý oceánder Pazifische Ozean

přikývnutí: tiché přikývnutí (hlavou)stilles Kopfnicken

břeh: Tichá voda břehy mele.Stille Wasser sind tief.

myška: být tichý jako myškamäuschenstill sein

voda: Tichá voda břehy mele.Stille Wasser sind tief.

Trauer: in stiller/tiefer Trauerv tichém/hlubokém zármutku

regen: Es war alles still, nichts regte sich.Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.

Vorbehalt: stille Vorbehalte gegen j-n habenmít tiché výhrady ke komu