Hlavní obsah

otevřený

Přídavné jméno

  1. (okno, dům, ústa ap.) offen, geöffnet, aufgemachtotevřená oknageöffnete Fensterden otevřených dveříder Tag der offenen Tür
  2. (nekrytý, volný) offenotevřený oheňoffenes Feuer
  3. (ničím neohraničený) offenotevřené mořeoffenes Meerling. otevřená slabikaoffene Silbe
  4. (nevyřešený) offennechat věc otevřenoudie Sache offen lassen
  5. (zjevný, veřejný) offenotevřený dopisoffener Brief
  6. (přímý, upřímný) offen, aufgeschlossenotevřená povahaoffener Charakter

Vyskytuje se v

dveře: den otevřených dveříTag der offenen Tür

účet: otevřít si účetein Konto eröffnen

banka: otevřít si konto u bankyein Konto bei einer Bank eröffnen

čumět: čumět na koho/co s otevřenou pusouj-n/etw. mit offenem Mund angaffen

denně: otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

dopis: otevřený dopisoffener Brief

doširoka: Doširoka otevřel oči.Er hat die Augen weit geöffnet.

napolo: napolo otevřít očidie Augen halb öffnen

nově: nově otevřený obchodneu eröffnetes Geschäft

ohniště: otevřené ohništěoffene Feuerstelle

oko: otevřít/zavřít/klopit očidie Augen aufschlagen/zumachen/niederschlagen

otevřít: otevřít dveře/oknodie Tür/das Fenster öffnen

otevřít: Pošta má otevřeno.Die Post ist geöffnet.

otevřít: otevřít knihu na straně 22das Buch auf Seite 22 aufschlagen

otevřít: otevřít dopisden Brief öffnen

páka: otevřít dveře pákoudie Tür mit einem Hebel öffnen

rána: hluboká/otevřená/zacelená ránaeine tiefe/offene/verheilte Wunde

veřejnost: otevřít co pro veřejnostetw. für die Öffentlichkeit öffnen

zamlžený: otevřít zamlžené oknoein beschlagenes Fenster öffnen

duše: otevřít komu svou dušij-m seine Seele öffnen

dveře: kdo má všechny dveře otevřenéj-m stehen alle Türen offen

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkasich eine Hintertür offen lassen

hrát: hrát s kým otevřenou hrumit j-m ein offenes Spiel spielen

náruč: uvítat koho s otevřenou náručíj-n mit geöffneten Armen willkommen heißen

oko: přen. otevřít komu očij-m die Augen öffnen

otevřít: otevřít pusuden Mund aufmachen

otevřít: otevřít komu očij-m die Augen öffnen

ústa: stát s otevřenými ústymit offenem Mund dastehen

zadní: pamatovat na zadní vrátka, nechávat si zadní vrátka otevřenásich eine Hintertür offenhalten

aufschließen: j-m sein Inneres aufschließenotevřít komu své nitro

köpfen: přen. eine Flasche köpfenotevřít láhev vína ap.

Meer: das weite/offene Meerširé/otevřené moře

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

auf: Tür auf!Otevři dveře!

aufbrechen: ein Telegramm aufbrechenotevřít telegram

aufschlagen: Seite 10 im Lehrbuch aufschlagenotevřít učebnici na straně 10

eröffnen: eine Praxis eröffnenotevřít (si) praxi

erschließen: Er hat sich mir ganz erschlossen.Zcela se mi otevřel.

Fenster: das Fenster öffnen/schließenotevřít/zavřít okno

ganztägig: ganztägig geöffnet seinmít otevřeno (po) celý den

hereinziehen: Es zieht durch die geöffnete Tür herein.Otevřenými dveřmi (sem) táhne.

Konto: ein Konto eröffnenotevřít si účet

öffnen: die Grenzen öffnenotevřít hranice

Schnabel: Mach doch den Schnabel auf!Otevři konečně hubu!