Hlavní obsah

hrát

Nedokonavé sloveso

  1. (společenskou hru) spielenhrát karty/šachyKarten/Schach spielen
  2. (spekulovat, sázet) spielenhrát o penízeum Geld spielenhrát o všechnoum alles spielen
  3. (dětskou hru) spielenhrát na schovávanouVerstecken spielenhrát na slepou bábuBlindekuh spielen
  4. (provozovat jako sport) spielenhrát tenisTennis spielen
  5. (provozovat hudbu) spielen, Musik machenhrát na housleGeige spielenhrát na přáníauf Wunsch spielen
  6. (herecky ztvárnit) spielenhrát hlavní rolidie Hauptrolle spielen
  7. přen.(předstírat) vorspielen, vorspiegelnhrát nemocnéhoden Kranken vorspielen
  8. (znít) klingen, tönen, läuten
  9. (jít snadno) leicht gehen
  10. (živě se projevovat)hrát všemi barvamiin allen Farben schillern

Vyskytuje se v

kostka: Würfel spielenhrát kostky

čtyři: vierhändig spielenhud. hrát na čtyři ruce

do: zum Tanz spielenhrát do tance

dorost: im Nachwuchs spielenhrát za dorost

dur: eine Komposition in D-Dur spielenhrát skladbu v D dur

fér: ein faires Spiel spielenhrát fér hru

housle: Geige spielenhrát na housle

hrát si: mit dem Ball spielenhrát si s míčem

klávesa: Keyboard spielenhrát na klávesy

kulečník: Billard spielenhrát kulečník

kuželka: Kegel spielenhrát kuželky

kytara: Gitarre spielenhrát na kytaru

mašinka: mit einem Kinderzug spielenhrát si s mašinkou

míč: mit dem Ball spielenhrát si s míčem

na: Klavier spielenhrát na klavír

osmina: Achtel spielenslang. hrát osminy

ošidný: ein trügerisches Spiel mit j-m spielenhrát ošidnou hru s kým

panáček: mit Puppen spielenhrát si s panáčky

piano: piano spielenhrát piano

pop: Pop spielenhrát pop

poznačený: mit gezinkten Karten spielenhrát s poznačenými kartami

půle: in der eigenen Spielhälfte spielenhrát na vlastní půli hřiště

schovávaná: Verstecken spielenhrát (si) na schovávanou

šach: Schach spielenhrát šach

trubka: Trompete blasenhrát na trubku

varhany: die/auf der Orgel spielenhrát na varhany

z, ze: vom Blatt/nach Noten spielenhrát z not

barva: in allen Farben schillernhrát všemi barvami

divadlo: Theater spielenpřen. hrát divadlo

falešný: mit j-m ein falsches Spiel spielenhrát falešnou hru s kým

hra: ein Doppelspiel treibenhrát dvojí hru

kočka: Katz und Maus mit j-m spielenhrát si s kým jako kočka s myší

myš: mit j-m Katze und Maus spielenhrát si s kým jako kočka s myší

otevřený: ein offenes Spiel spielenhrát otevřenou hru

úloha: die Hauptrolle spielenhrát hlavní úlohu

können: Gitarre spielen könnenumět hrát na kytaru

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

beide: Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.

blasen: die Flöte blasenhrát na flétnu

damit: Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

Doktor: Die Kinder spielten Doktor.Děti si hrály na doktora.

es: Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.

Geige: Eva spielt Geige.Eva hraje na housle.

Gitarre: Gitarre spielenhrát na kytaru

machen: ein Spiel machen(za)hrát (si)

maßgebend: eine maßgebende Rolle spielenhrát rozhodující roli

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

Orgel: Orgel spielen lernenučit se hrát na varhany

Reserve: bei der Reserve sein/spielenbýt v záloze, hrát záložníka

schinden: Sie schindet nur Zeit.Jenom hraje o čas.

spielen: mit Puppen spielenhrát si s panenkami

ungefährdet: ungefährdet spielenbezpečně si hrát

vorspielen: Spiel uns doch nichts vor!Nehraj to na nás!

zweigleisig: obv. hanl. zweigleisig fahrenhrát na dvě strany

hrát: in allen Farben schillernhrát všemi barvami