Hlavní obsah

kočka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (domácí ap.) die Katzezool. kočka divoká/domácídie Wildkatze/Hauskatze
  2. (kočkovitá šelma) die Katzelví/rysí kočkadie Löwenkatze/Luchskatze
  3. (kožešina) das Katzenfell
  4. hovor. expr.(kráska) die Schöne, die Mieze

Vyskytuje se v

angorský: die Angorakatzeangorská kočka

divoký: die Wildkatzedivoká kočka

škrábanec: der Katzenkratzerškrábance od kočky

být: Die Katze ist ein Säugetier.Kočka je savec.

lízat: Die Katze leckt sich ihre Wunde.Kočka si líže ránu.

mourovatý: gestreifte Katzemourovatá kočka

olizovat se: Die Katze beleckt sich anstatt sich zu waschen.Kočka se místo mytí olizuje.

podrápat: Die Katze hat seine Beine gekratzt.Kočka mu podrápala nohy.

podrbat: die Katze am Bauch kratzenpodrbat kočku na břiše

požírat: Katzen fressen Mäuse.Kočky požírají myši.

sekat: Die Katze schwingt mit dem Pfötchen.Kočka seká tlapkou.

svinout se: Die Katze rollte sich zusammen.Kočka se svinula do klubíčka.

škrábat: Die Katze kratzt.Kočka škrábe.

zajet: Er hat eine Katze überfahren.Zajel kočku.

hrát si: mit j-m Katz und Maus spielenhrát si s kým jako kočka s myší

myš: mit j-m Katze und Maus spielenhrát si s kým jako kočka s myší

eingehen: Unsere Katze ist bald danach aus Kummer eingegangen.Naše kočka pak brzy nato pošla žalem.

nehmen: eine Katze auf den Schoß nehmenvzít kočku na klín

Paarung: die Paarung der Katzenpáření koček

Strich: eine Katze gegen den Strich streichelnhladit kočku proti srsti

kočka: die Wildkatze/Hauskatzezool. kočka divoká/domácí