Hlavní obsah

eingehen

Slovesoging ein, i. eingegangen

  1. kniž.vejít, vstoupit do podvědomí ap.Die Ereignisse sind in die Geschichte eingegangen.Události vstoupily do dějin.
  2. přijít, dojít balík, pohlednice ap.
  3. hovor.docházet omyl, vtip ap.Es will mir nicht eingehen, dass du mich verlässt.Nějak mi nedochází, že mě opouštíš.
  4. srazit se šaty ap.
  5. an etw. Dat, aus etw. pojít, uhynout na co, z čeho zvíře ap.Unsere Katze ist bald danach aus Kummer eingegangen.Naše kočka pak brzy nato pošla žalem.
  6. hovor.zaniknout, (z)krachovat firma ap.
  7. hovor.přijít zkrátka utrpět škodu, ztrátu
  8. auf j-n/etw. zabývat se kým/čím, auf etw. Akk přistoupit na coSie ist auf ihren Plan nicht eingegangen.Nepřistoupila na jejich plán.
  9. uzavřít obchod, sázku ap.ein bestimmtes Risiko eingehenpodstoupit určité riziko

Předpony

abgehen angehen aufgehen ausgehen darangehen durcheinandergehen durchgehen einhergehen entgehen fortgehen gehen herangehen herausgehen hergehen herumgehen heruntergehen hervorgehen hinaufgehen hinausgehen hindurchgehen hineingehen hingehen hintergehen hinuntergehen hinweggehen hinübergehen losgehen mitgehen nachgehen nebenhergehen niedergehen rangehen untergehen vorangehen vorausgehen vorbeigehen vorgehen vorhergehen vorübergehen weggehen weitergehen zugehen zurückgehen zusammengehen

Vyskytuje se v

Bund: den Bund der Ehe mit j-m eingehenuzavřít s kým svazek manželský

Geschichte: in die Geschichte eingehenvejít do dějin

Idee: auf j-s Idee eingehenpřistoupit na čí nápad

Paradies: ins Paradies eingehenvejít do nebe

Risiko: ein Risiko eingehenpodstoupit riziko

podstoupit: Jsi toto riziko ochoten podstoupit?Bist du bereit, dieses Risiko einzugehen?

přijít: Přišel mi dopis.Ein Brief für mich ist eingegangen.

zevrubně: zevrubně prozkoumat coetw. eingehend untersuchen

dějiny: přen. vstoupit do dějinin die Geschichte eingehen

jít: jít na věčnostin die Ewigkeit eingehen