Hlavní obsah

podstoupit

Dokonavé sloveso

  1. (podrobit se) sich unterziehen etw. Dat, eingehen etw. Akkpodstoupit zkouškusich einer Prüfung unterziehenJsi toto riziko ochoten podstoupit?Bist du bereit, dieses Risiko einzugehen?
  2. (vytrpět) erleiden

Vyskytuje se v

kúra: podstoupit léčebnou kúrusich einer Heilkur unterziehen

zákrok: podstoupit zákroksich einem Eingriff unterziehen

eingehen: ein bestimmtes Risiko eingehenpodstoupit určité riziko

Risiko: ein Risiko eingehenpodstoupit riziko