Hlavní obsah

vstoupit

Dokonavé sloveso

  1. (vejít dovnitř) betreten etw. Akk, (her)eintreten, hereinkommen in etw. Akkvstoupit do pokojedas Zimmer betretenVstupte!Treten Sie ein!
  2. (do organizace ap.) beitreten etw. Dat, eintreten in etw. Akkvstoupit do stranyeiner Partei beitreten
  3. (začít činnost ap.) (ein)treten

Vyskytuje se v

volný: vstup volnýfreier Eintritt

zakázat: Nepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verboten

argumentovat: argumentovat pro vstup do EUfür den Beitritt zur EU argumentieren

armáda: vstoupit do armádyin die Armee eintreten

bezbariérový: bezbariérový vstupein barrierefreier Zugang

manéž: vstoupit do manéžedie Manege betreten

pozdrav: vstoupit bez pozdravuohne Gruß hineintreten

ráčit: Račte vstoupit.Kommt herein.

stavba: Vstup na stavbu je zakázán.Betreten der Baustelle verboten.

stávka: vstoupit do stávkyin den Streik treten

strana: vstoupit do stranyin die Partei eintreten

válka: vstoupit do válkyin den Krieg eintreten

zadarmo, zdarma: Vstup je zdarma.Der Eintritt ist kostenlos.

zaváhat: Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.Er zögerte eine Weile und trat dann herein.

dějiny: přen. vstoupit do dějinin die Geschichte eingehen

mladší: Dětem mladším 15 let vstup zakázán.Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Unbefugten Zutritt verboten!

vstup: vstup volnýEintritt frei

Bord: vstoupit na/opustit palubuan/von Bord gehen

in: vstoupit do spolkuin einen Verein eintreten

Land: vstoupit na pevninu z loděan Land gehen

rein: Pojďte dále!, Vstupte!Kommen Sie rein!

treten: vstoupit do státních služebin den Staatsdienst treten

unter: vstup volný pro děti do šesti letEintritt frei für Kinder unter sechs Jahren

verboten: Nepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verboten.

Verein: vstoupit do spolkuin einen Verein eintreten

beitreten: vstoupit do odborůder Gewerkschaft beitreten

betreten: vstoupit do pokojedas Zimmer betreten

eingehen: Události vstoupily do dějin.Die Ereignisse sind in die Geschichte eingegangen.

Einlass: vstup od 18 hodinEinlass ab 18 Uhr

eintreten: Vstupte!Treten Sie ein!

Eintritt: Vstup (je) volný!Eintritt (ist) frei!

frei: poskytovat volný vstup pro studentyeinen freien Eintritt für Studenten bieten

Start: vstup do pracovního životader Start ins Berufsleben

wirksam: vstoupit v platnostwirksam werden

zaghaft: váhavě vstoupitzaghaft eintreten

Zutritt: Nepovolaným vstup zakázán!Unbefugten ist der Zutritt verboten!

vstoupit: vstoupit do pokojedas Zimmer betreten