Hlavní obsah

vstoupit

Dokonavé sloveso

  1. (vejít dovnitř) betreten etw. Akk, (her)eintreten, hereinkommen in etw. Akkvstoupit do pokojedas Zimmer betretenVstupte!Treten Sie ein!
  2. (do organizace ap.) beitreten etw. Dat, eintreten in etw. Akkvstoupit do stranyeiner Partei beitreten
  3. (začít činnost ap.) (ein)treten

Vyskytuje se v

volný: vstup volnýfreier Eintritt

zakázat: Nepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verboten

argumentovat: argumentovat pro vstup do EUfür den Beitritt zur EU argumentieren

armáda: vstoupit do armádyin die Armee eintreten

bezbariérový: bezbariérový vstupein barrierefreier Zugang

manéž: vstoupit do manéžedie Manege betreten

pozdrav: vstoupit bez pozdravuohne Gruß hineintreten

ráčit: Račte vstoupit.Kommt herein.

stavba: Vstup na stavbu je zakázán.Betreten der Baustelle verboten.

stávka: vstoupit do stávkyin den Streik treten

strana: vstoupit do stranyin die Partei eintreten

válka: vstoupit do válkyin den Krieg eintreten

zadarmo, zdarma: Vstup je zdarma.Der Eintritt ist kostenlos.

zaváhat: Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.Er zögerte eine Weile und trat dann herein.

dějiny: přen. vstoupit do dějinin die Geschichte eingehen

mladší: Dětem mladším 15 let vstup zakázán.Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Unbefugten Zutritt verboten!

vstup: vstup volnýEintritt frei

vstup: Nepovolaným vstup zakázán.Unbefugten (ist der) Zutritt verboten.

Bord: an/von Bord gehenvstoupit na/opustit palubu

in: in einen Verein eintretenvstoupit do spolku

Land: an Land gehenvstoupit na pevninu z lodě

rein: Kommen Sie rein!Pojďte dále!, Vstupte!

treten: in den Staatsdienst tretenvstoupit do státních služeb

treten: in Kraft tretenvstoupit v platnost

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

verboten: Zutritt für Unbefugte verboten.Nepovolaným vstup zakázán.

Verein: in einen Verein eintretenvstoupit do spolku

beitreten: der Gewerkschaft beitretenvstoupit do odborů

betreten: das Zimmer betretenvstoupit do pokoje

eingehen: Die Ereignisse sind in die Geschichte eingegangen.Události vstoupily do dějin.

Einlass: Einlass ab 18 Uhrvstup od 18 hodin

Einlass: Kein Einlass!Vstup zakázán!

eintreten: Treten Sie ein!Vstupte!

Eintritt: Eintritt (ist) frei!Vstup (je) volný!

frei: einen freien Eintritt für Studenten bietenposkytovat volný vstup pro studenty

Start: der Start ins Berufslebenvstup do pracovního života

verboten: Zutritt/Durchfahrt verboten!Vstup/Průjezd zakázán!

wirksam: wirksam werdenvstoupit v platnost

zaghaft: zaghaft eintretenváhavě vstoupit

Zutritt: Unbefugten ist der Zutritt verboten!Nepovolaným vstup zakázán!