Hlavní obsah

armáda

Vyskytuje se v

osvoboditelský: die Befreiungsarmeeosvoboditelská armáda

rudý: Rote Armeedř. Rudá armáda

narukovat: Er rückte zur Armee ein.Narukoval do armády.

Militär: zum Militär gehenjít do armády

Armee: zur Armee gehenjít k armádě

Disziplin: In der Armee herrscht strenge Disziplin.V armádě panuje přísná disciplína.

in: Er ist in der Armee.Slouží v armádě.

armáda: die HeilsarmeeArmáda spásy