Hlavní obsah

začít

Vyskytuje se v

nadějně: začít nadějněhoffnungsvoll anfangen

nanovo: začít nanovoaufs Neue beginnen

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

odpředu: Začněme odpředu.Wir fangen von vorne an.

slepnout: Ve stáří začal slepnout.Im Alter fing er an, blind zu werden.

tedy: Začněme tedy.Also fangen wir an.

zneklidnět: Pes zneklidněl a začal štěkat.Der Hund wurde unruhig und begann zu bellen.

zuřit: Šílenec začal zuřit.Der Wahnsinnige begann zu toben.

vorn(e): (muset) začít s čím znovu od začátkuwieder von vorn(e) mit etw. anfangen (müssen)

Zweifel: začít pochybovatin Zweifel geraten

Anfang: (ne)vědět jak začít(k)einen Anfang finden

anfangen: Začala těmito slovy...Sie fing mit diesen Worten an...

Arbeit: začít s pracímit der Arbeit beginnen

beginnen: Večer začalo sněžit.Am Abend begann es zu schneien.

Gebrauch: začít používat nový přístrojein neues Gerät in Gebrauch nehmen

losen: Chceme losovat, kdo začne.Wir wollen losen, wer anfängt.

losgehen: A teď to může začít!Nun kann's losgehen!

durchsieben: Začali uchazeče prosévat.Sie begannen, die Bewerber durchzusieben.

začít: začít (se)nastat anfangen*, beginnen*