Hlavní obsah

začít

Vyskytuje se v

nadějně: začít nadějněhoffnungsvoll anfangen

nanovo: začít nanovoaufs Neue beginnen

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

odpředu: Začněme odpředu.Wir fangen von vorne an.

slepnout: Ve stáří začal slepnout.Im Alter fing er an, blind zu werden.

tedy: Začněme tedy.Also fangen wir an.

zneklidnět: Pes zneklidněl a začal štěkat.Der Hund wurde unruhig und begann zu bellen.

zuřit: Šílenec začal zuřit.Der Wahnsinnige begann zu toben.

vorn(e): wieder von vorn(e) mit etw. anfangen (müssen)(muset) začít s čím znovu od začátku

Zweifel: in Zweifel geratenzačít pochybovat

Anfang: (k)einen Anfang finden(ne)vědět jak začít

anfangen: Sie fing mit diesen Worten an...Začala těmito slovy...

Arbeit: mit der Arbeit beginnenzačít s prací

beginnen: Am Abend begann es zu schneien.Večer začalo sněžit.

Gebrauch: ein neues Gerät in Gebrauch nehmenzačít používat nový přístroj

losen: Wir wollen losen, wer anfängt.Chceme losovat, kdo začne.

losgehen: Nun kann's losgehen!A teď to může začít!

durchsieben: Sie begannen, die Bewerber durchzusieben.Začali uchazeče prosévat.