Hlavní obsah

losen

Sloveso

  • losovatWir wollen losen, wer anfängt.Chceme losovat, kdo začne.

Vyskytuje se v

Hölle: To je peklo!Die Hölle ist los!

los: zbavit se koho/čeho nepřítele ap.j-n/etw. los sein

lösen: uvolnit se, opad(áv)at, odlepit sesich lösen

Teufel: kde je tóčoirgendwo ist der Teufel los

kriegerisch: řešit válečný konflikteinen kriegerischen Konflikt lösen

Los: mít těžký údělein schweres Los haben

auflösen: Cukr se rozpouští v čaji.Zucker löst sich im Tee auf.

fertig: Připravit se, pozor, teď!sport. Auf die Plätze, fertig, los!

fraglich: řešit spornou otázkueine fragliche Frage lösen

heikel: řešit s kým choulostivou záležitostmit j-m eine heikle Angelegenheit lösen

losen: Chceme losovat, kdo začne.Wir wollen losen, wer anfängt.

losfahren: Nasedla do své mazdy a odjela.Sie stieg in ihren Mazda und fuhr los.

mich: Nechej mě!, Pusť mě!Lass mich los!

Mundwerk: být drzý/sprostýein freches/loses Mundwerk haben

was: Co se děje?, Co se stalo?Was ist los?

být: Co je s tebou?Was ist los mit dir?

co: Co se děje?Was ist los?

copak: Copak se stalo?Was ist denn los?

dít se: Co se tu děje?Was ist hier los?

jít: V kolik jdeš?Wann gehst du los?

křížovka: luštit křížovkuein Kreuzworträtsel lösen

loupat se: Nátěr se loupe.Der Anstrich löst sich ab.

luštit: luštit křížovkuein Kreuzworträtsel lösen

naléhavě: řešit naléhavě coetw. dringend lösen

odloučit se: odloučit se od rodičůsich von den Eltern lösen

odvázat se: Odvaž se!Mach was los!

originálně: originálně co vyřešitetw. originell lösen

palčivý: řešit palčivý problémein brennendes Problem lösen

příklad: řešit příkladydie Rechenaufgaben lösen

radikálně: vyřešit co radikálněetw. radikal lösen

rovnice: vyřešit rovnicidie Gleichung lösen

rozhodnout: Los rozhodne.Das Los entscheidet.

rozchodit: To nerozchodím!Das werde ich nie los!

rozluštit: rozluštit hádankudas Rätsel lösen

rozpadat se: Jejich parta se postupně rozpadá.Ihre Bande löst sich allmählich auf.

rozřešit: rozřešit problémein Problem lösen

rozvázat: rozvázat uzel (na tkaničce)den Knoten (im Schnürsenkel) lösen

rozvázat se: Šňůrka na krabici se rozvázala.Das Schnürchen auf der Schachtel hat sich gelöst.

rozvazovat se: Rozvazuje se jí stuha ve vlasech.Die Schleife in ihrem Haar löst sich.

sevření: vymanit se ze sevření kohosich aus j-s Umarmung lösen

slézat: Slézá mu nehet.Der Nagel löst sich ihm ab.

snadno: Problém se dá snadno vyřešit.Das Problem ist leicht zu lösen.

táhnout: táhnout losein Los ziehen

utrhnout se: Pes se utrhl ze řetězu.Der Hund riss sich von der Kette los.

uvolněný: kniha s uvolněnými stránkamiein Buch mit losen Seiten

volně: volně spojenýlose verbunden

volný: volné listy v knizelose Blätter im Buch

Beeilung: Rychle!, Pospěš!, Pohyb!(Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!

záhada: rozluštit záhaduein Rätsel lösen

zrušit: zrušit pracovní poměrdas Arbeitsverhältnis lösen

že: Co se děje, že jsi tak smutná?Was ist los, dass du so traurig bist?

jazyk: rozvázat komu jazykj-m die Zunge lösen

start: Připravit se ke startu, pozor, teď!Auf die Plätze, fertig, los!