Hlavní obsah

Hölle

Die, podstatné jméno~, ~n; mst Sg

  1. náb.peklo
  2. peklo utrpení

Vyskytuje se v

Hölle: zur Hölle mit j-m/etw.K čertu s kým/čím!

Leben: j-m das Leben zur Hölle machenudělat komu ze života peklo

peklo: in die Hölle kommenpřijít do pekla

horoucí: j-n zur Hölle wünschenposílat koho do horoucích pekel

fahren: Fahr zur Hölle!Táhni k čertu!