Hlavní obsah

copak, zast. cožpak

Zájmeno

  1. (co) was denn, dennCopak se stalo?Was ist denn los?
  2. (jaký) was für einCopak je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?

Částice

  1. (podiv, výčitka)Copak se to smí?Darf man es überhaupt?
  2. (obdiv ap.)Copak ten, tomu se všecko daří.Ach der, ihm gelingt alles.

Citoslovce

  • ach wasCopak, ty už jsi hotov?Ach was, du bist schon fertig?

Vyskytuje se v

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

also: Prosím tě, copak jsem blbej?Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?

denn: Copak to tak skutečně jde?Geht das denn wirklich?

was: Copak?, Co je?hovor. Was denn?