Hlavní obsah

volný

Přídavné jméno

  1. (svobodný, nezávislý) freinovinář na volné nozeein frei(beruflich)er Journalistk volnému použitízur freien Verfügungudělat co ve volném časeetw. in seiner Freizeit machenfyz. volný pádfreier Fallsport. volná jízdadie Kür, der Kürlauf
  2. (místo, prostor ap.) frei, leervolná (pracovní) místafreie Arbeitsplätze
  3. (neohraničený) freido volné přírodyin die freie Natur
  4. (nepřipevněný, nespojený) frei, locker, losevolné listy v knizelose Blätter im Buch
  5. (zadarmo) Frei-, freivstup volnýfreier Eintrittvolná vstupenkadie Freikarte
  6. (oděv ap.) locker (fallend), weit

Vyskytuje se v

kop: přímý volný kopder Freistoß

nepřímý: sport. nepřímý volný kopindirekter Freistoß

prostor: dát volný prostor čemuetw. Dat freien Raum geben

sestava: sport. povinná/volná sestavadie Pflicht(übung)/Kür

styl: volný stylder Freistil

volní: volní projevdie Willensäußerung

elektron: volný elektronfreies Elektron

mít: mít spoustu volného časueine Menge Freizeit haben

pracovní: volné pracovní místofreier Arbeitsplatz

tamten: Tamta židle v rohu je volná.Da der Sessel in der Ecke ist frei.

tento: Toto místo je volné.Dieser Platz ist frei.

výběh: volný výběh kuřatein freier Hühnerauslauf

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen

noha: být na volné nozefreiberuflich tätig sein

průběh: nechat věcem volný průběhden Dingen freien Lauf lassen

pták: být volný jako ptákfrei wie ein Vogel sein

ruka: dát komu volnou ruku v čemj-m freie Hand bei/in etw. lassen

vstup: vstup volnýEintritt frei

Nachmittag: mít volné odpoledneeinen freien Nachmittag haben

unter: vstup volný pro děti do šesti letEintritt frei für Kinder unter sechs Jahren

Ausfahrt: nechat volný výjezd ze dvoradie Ausfahrt eines Hofes frei halten

Auswahl: mít svobodný/volný výběrfreie Auswahl haben

dieser, diese, dieses: Toto místo (tady) je volné.Dieser Platz (hier) ist frei.

Eintritt: Vstup (je) volný!Eintritt (ist) frei!

frei: hledat volné parkovací místoeinen freien Parkplatz suchen

Journalist: novinář na volné nozeein freier Journalist

Minute: využít na co, k čemu každé volné minutyjede freie Minute zu etw. nutzen

Sitz: Jeho sedadlo je volné.Sein Sitz ist leer.

Stelle: ucházet se o (volné) místosich um eine (freie) Stelle bewerben

überfressen: Zvířata ve volné přírodě se nepřežírají.Tiere in freier Wildbahn überfressen sich nicht.

Wildbahn: zvířata žijící ve volné příroděin freier Wildbahn lebende Tiere

Zimmer: Máte volný pokoj? v hoteluHaben Sie ein Zimmer frei?

volný: fyz. volný pádfreier Fall