Hlavní obsah

volný

Přídavné jméno

  1. (svobodný, nezávislý) freinovinář na volné nozeein frei(beruflich)er Journalistk volnému použitízur freien Verfügungudělat co ve volném časeetw. in seiner Freizeit machenfyz. volný pádfreier Fallsport. volná jízdadie Kür, der Kürlauf
  2. (místo, prostor ap.) frei, leervolná (pracovní) místafreie Arbeitsplätze
  3. (neohraničený) freido volné přírodyin die freie Natur
  4. (nepřipevněný, nespojený) frei, locker, losevolné listy v knizelose Blätter im Buch
  5. (zadarmo) Frei-, freivstup volnýfreier Eintrittvolná vstupenkadie Freikarte
  6. (oděv ap.) locker (fallend), weit

Vyskytuje se v

kop: přímý volný kopder Freistoß

nepřímý: sport. nepřímý volný kopindirekter Freistoß

prostor: dát volný prostor čemuetw. Dat freien Raum geben

sestava: sport. povinná/volná sestavadie Pflicht(übung)/Kür

styl: volný stylder Freistil

volní: volní projevdie Willensäußerung

elektron: volný elektronfreies Elektron

mít: mít spoustu volného časueine Menge Freizeit haben

pracovní: volné pracovní místofreier Arbeitsplatz

prostor: volný prostorfreier Raum

tamten: Tamta židle v rohu je volná.Da der Sessel in der Ecke ist frei.

tento: Toto místo je volné.Dieser Platz ist frei.

výběh: volný výběh kuřatein freier Hühnerauslauf

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen

noha: být na volné nozefreiberuflich tätig sein

průběh: nechat věcem volný průběhden Dingen freien Lauf lassen

pták: být volný jako ptákfrei wie ein Vogel sein

ruka: dát komu volnou ruku v čemj-m freie Hand bei/in etw. lassen

vstup: vstup volnýEintritt frei

Nachmittag: einen freien Nachmittag habenmít volné odpoledne

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

Ausfahrt: die Ausfahrt eines Hofes frei haltennechat volný výjezd ze dvora

Auswahl: freie Auswahl habenmít svobodný/volný výběr

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

Eintritt: Eintritt (ist) frei!Vstup (je) volný!

frei: einen freien Parkplatz suchenhledat volné parkovací místo

frei: Zimmer freivolno, volné pokoje

frei: einen freien Eintritt für Studenten bietenposkytovat volný vstup pro studenty

Journalist: ein freier Journalistnovinář na volné noze

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

Sitz: Sein Sitz ist leer.Jeho sedadlo je volné.

Stelle: sich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo

überfressen: Tiere in freier Wildbahn überfressen sich nicht.Zvířata ve volné přírodě se nepřežírají.

Wildbahn: in freier Wildbahn lebende Tierezvířata žijící ve volné přírodě

Zimmer: Haben Sie ein Zimmer frei?Máte volný pokoj? v hotelu