Hlavní obsah

pracovní

Přídavné jméno

  • Arbeits-volné pracovní místofreier Arbeitsplatzpracovní sešitdas Arbeitsheftpracovní poměr/smlouvadas Arbeitsverhältnis/der Arbeitsvertragpracovní povolenídie Arbeitserlaubnispracovní neschopnostdie Arbeitsunfähigkeitpracovní úřaddas Arbeitsamtekon. pracovní síladie Arbeitskraftpracovní doba/hodinydie Arbeitszeit/Arbeitsstundenpracovní dender Arbeitstagpracovní řáddie Arbeitsordnung

Vyskytuje se v

doba: die Arbeitszeitpracovní doba

halena: der Arbeitskittelpracovní halena

hodina: die Unterrichtsstunde/Arbeitsstundevyučovací/pracovní hodina

klid: der Ruhetagden pracovního klidu

podmínka: die Arbeitsbedingungenpracovní podmínky

poměr: das Arbeitsverhältnispráv. pracovní poměr

postup: das Arbeitsverfahrenpracovní postup

povinnost: die Bürgerpflicht/Arbeitspflichtobčanská/pracovní povinnost

povolení: die Arbeitsgenehmigungpracovní povolení

prostředí: die Arbeitsumweltpracovní prostředí

příležitost: die Arbeitsgelegenheit/Studiengelegenheitpracovní/studijní příležitost

rozvrh: der Arbeitsplanpracovní rozvrh

smlouva: der Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertragpracovní smlouva na dobu určitou/neurčitou

úraz: der Arbeitsunfallpracovní úraz

určitý: befristetes Arbeitsverhältnispracovní poměr na dobu určitou

volno: ein arbeitsfreier Tagden pracovního volna

volný: freie Arbeitsplätzevolná (pracovní) místa

vyučování: der Werkunterrichtpracovní vyučování

délka: die Dauer der Arbeitszeitdélka pracovní doby

ergonomie: Ergonomie am Arbeitsplatzergonomie pracovního místa

hierarchie: eine Hierarchie der Arbeitsverfahrenhierarchie pracovních postupů

lepší: eine bessere Arbeitsstelle bekommenzískat lepší pracovní místo

místo: die Arbeitsstellepracovní místo

morálka: die Arbeitsmoralpracovní morálka

následkem: die Arbeitsunfähigkeit infolge eines Unfallspracovní neschopnost následkem úrazu

nehospodárný: ein unwirtschaftliches Arbeitsverfahrennehospodárný pracovní postup

oděv: die Berufskleidungpracovní oděv

porada: die Arbeitsbesprechungpracovní porada

profil: das Berufsprofil/Kunstprofilpracovní/umělecký profil

přesun: die Verschiebung der Arbeitszeitpřesun pracovní doby

rozvázat: das Arbeitsverhältnis auflösenrozvázat pracovní poměr

stůl: der Küchentisch/Arbeitstisch/Schreibtischkuchyňský/pracovní/psací stůl

úvazek: die Vollzeitbeschäftigung/Halbtagsbeschäftigungplný/poloviční pracovní úvazek

zrušit: das Arbeitsverhältnis lösenzrušit pracovní poměr

Zeugnis: j-m ein Zeugnis ausstellenvystavit komu pracovní posudek

Anwärter: ein Anwärter auf einen Postenuchazeč o (pracovní) místo/post

Arbeitsrecht: Arbeitsrecht für Studentenpracovní právo studentů

Arbeitszeit: feste/gleitende Arbeitszeitpevná/pružná pracovní doba

aufkündigen: ein Arbeitsverhältnis aufkündigenvypovědět pracovní poměr

bangen: Er bangt um seinen Arbeitsplatz.Bojí se o své pracovní místo.

darangehen: Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.

Experte: ein Experte in/für Arbeitsrechtexpert na pracovní právo

fehlen: Ihm fehlt es an Arbeitseifer.Chybí mu pracovní nadšení.

Feierabend: Nach Feierabend gehe ich einkaufen.Po skončení pracovní doby chodím nakoupit.

Ruhetag: Der Sonntag ist ein Ruhetag.Neděle je dnem pracovního klidu.

schaffen: neue Stellen schaffenvytvořit nová (pracovní) místa

Start: der Start ins Berufslebenvstup do pracovního života

überordnen: die berufliche Karriere der Familie überordnenupřednostnit pracovní kariéru před rodinou

pracovní: das Arbeitsheftpracovní sešit