Hlavní obsah

pracovní

Přídavné jméno

  • Arbeits-volné pracovní místofreier Arbeitsplatzpracovní sešitdas Arbeitsheftpracovní poměr/smlouvadas Arbeitsverhältnis/der Arbeitsvertragpracovní povolenídie Arbeitserlaubnispracovní neschopnostdie Arbeitsunfähigkeitpracovní úřaddas Arbeitsamtekon. pracovní síladie Arbeitskraftpracovní doba/hodinydie Arbeitszeit/Arbeitsstundenpracovní dender Arbeitstagpracovní řáddie Arbeitsordnung

Vyskytuje se v

doba: pracovní dobadie Arbeitszeit

halena: pracovní halenader Arbeitskittel

hodina: vyučovací/pracovní hodinadie Unterrichtsstunde/Arbeitsstunde

klid: den pracovního kliduder Ruhetag

podmínka: pracovní podmínkydie Arbeitsbedingungen

poměr: práv. pracovní poměrdas Arbeitsverhältnis

postup: pracovní postupdas Arbeitsverfahren

povinnost: občanská/pracovní povinnostdie Bürgerpflicht/Arbeitspflicht

povolení: pracovní povolenídie Arbeitsgenehmigung

prostředí: pracovní prostředídie Arbeitsumwelt

příležitost: pracovní/studijní příležitostdie Arbeitsgelegenheit/Studiengelegenheit

rozvrh: pracovní rozvrhder Arbeitsplan

smlouva: pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitouder Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertrag

úraz: pracovní úrazder Arbeitsunfall

určitý: pracovní poměr na dobu určitoubefristetes Arbeitsverhältnis

volno: den pracovního volnaein arbeitsfreier Tag

volný: volná (pracovní) místafreie Arbeitsplätze

vyučování: pracovní vyučováníder Werkunterricht

délka: délka pracovní dobydie Dauer der Arbeitszeit

ergonomie: ergonomie pracovního místaErgonomie am Arbeitsplatz

hierarchie: hierarchie pracovních postupůeine Hierarchie der Arbeitsverfahren

lepší: získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen

místo: pracovní místodie Arbeitsstelle

morálka: pracovní morálkadie Arbeitsmoral

následkem: pracovní neschopnost následkem úrazudie Arbeitsunfähigkeit infolge eines Unfalls

nehospodárný: nehospodárný pracovní postupein unwirtschaftliches Arbeitsverfahren

oděv: pracovní oděvdie Berufskleidung

porada: pracovní poradadie Arbeitsbesprechung

profil: pracovní/umělecký profildas Berufsprofil/Kunstprofil

přesun: přesun pracovní dobydie Verschiebung der Arbeitszeit

rozvázat: rozvázat pracovní poměrdas Arbeitsverhältnis auflösen

stůl: kuchyňský/pracovní/psací stůlder Küchentisch/Arbeitstisch/Schreibtisch

úvazek: plný/poloviční pracovní úvazekdie Vollzeitbeschäftigung/Halbtagsbeschäftigung

zrušit: zrušit pracovní poměrdas Arbeitsverhältnis lösen

Zeugnis: j-m ein Zeugnis ausstellenvystavit komu pracovní posudek

Anwärter: ein Anwärter auf einen Postenuchazeč o (pracovní) místo/post

Arbeitsrecht: Arbeitsrecht für Studentenpracovní právo studentů

Arbeitszeit: feste/gleitende Arbeitszeitpevná/pružná pracovní doba

aufkündigen: ein Arbeitsverhältnis aufkündigenvypovědět pracovní poměr

bangen: Er bangt um seinen Arbeitsplatz.Bojí se o své pracovní místo.

darangehen: Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.

Experte: ein Experte in/für Arbeitsrechtexpert na pracovní právo

fehlen: Ihm fehlt es an Arbeitseifer.Chybí mu pracovní nadšení.

Feierabend: Nach Feierabend gehe ich einkaufen.Po skončení pracovní doby chodím nakoupit.

Ruhetag: Der Sonntag ist ein Ruhetag.Neděle je dnem pracovního klidu.

schaffen: neue Stellen schaffenvytvořit nová (pracovní) místa

Start: der Start ins Berufslebenvstup do pracovního života

überordnen: die berufliche Karriere der Familie überordnenupřednostnit pracovní kariéru před rodinou