Hlavní obsah

podmínka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předpoklad) die Bedingung, die Voraussetzung, die Konditionekon. obvyklé platební podmínkyübliche Zahlungsbedingungenza určitých podmínekunter gewissen Bedingungen
  2. podmínky (okolnosti) die Bedingungenpracovní podmínkydie Arbeitsbedingungen
  3. hovor.(trest ap.) bedingte Strafaussetzung, die Bewährung(sstrafe)

Vyskytuje se v

dodávkový: die Lieferbedingungendodávkové podmínky

jistý: unter gewissen Bedingungenza jistých podmínek

splátkový: die Ratenzahlungsbedingungensplátkové podmínky

úrokový: die Zinsbedingungenúrokové podmínky

za: unter bestimmten Bedingungenza určitých podmínek

bídný: unter jämmerlichen Bedingungen lebenžít v bídných podmínkách

ideální: ideale Bedingungen für j-n/etw.ideální podmínky pro koho/co

nestydatý: unverschämte Bedingungen stellenklást si nestydaté podmínky

nevýhodný: ungünstige Bedingungennevýhodné podmínky

pod, pode: unter der Bedingung, dasspod podmínkou, že

podobný: Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.Podobné podmínky si nelze klást.

přijatelný: annehmbare Bedingungenpřijatelné podmínky

různý: unter verschiedenen Bedingungen arbeitenpracovat za různých podmínek

smlouvat: über neue Bedingungen verhandelnsmlouvat o nových podmínkách

soutěžní: die Wettbewerbsbedingungen, die Konkurrenzbedingungensoutěžní podmínky

specificky: spezifisch bestimmte Bedingungenspecificky stanovené podmínky

zápůjčka: allgemeine Darlehensbedingungenvšeobecné podmínky zápůjčky

unter: unter der Bedingung, dass ...za podmínky, že ..., pod podmínkou, že...

akzeptieren: eine Bedingung akzeptierenakceptovat podmínku

Bedingung: j-m Bedingungen stellenkomu klást podmínky

vorbehaltlich: vorbehaltlich der Zustimmung des Chefs...s podmínkou souhlasu šéfa...

podmínka: übliche Zahlungsbedingungenekon. obvyklé platební podmínky