Hlavní obsah

jistý

Přídavné jméno

  1. (zaručený, nepochybný) sicher, gewissJe jisté, že...Es ist sicher, dass...
  2. (přesvědčený o něčem) sicher, gewissbýt si čím jistsich etw. Gen sicher/gewiss sein
  3. (dokonale ovládající, spolehlivý) sichermít jistou rukueine sichere Hand haben
  4. (bezpečný, zajištěný) sicher, festjistý úkrytein sicheres Versteck
  5. (stanovený, smluvený) bestimmt, sicher, gewiss
  6. (blíže neurčený, nějaký) gewissza jistých podmínekunter gewissen Bedingungen

Vyskytuje se v

stoprocentně: sich hundertprozentig sicher seinbýt si stoprocentně jistý

nejistý: unsicheres Ergebnisnejistý výsledek

příznak: deutliche/sichere Zeichenjasné/jisté příznaky

Kapital: ein sicheres Kapitaljistý kapitál

Schütze: ein sicherer Schützejistý střelec

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

bestimmt: von etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

gewiss: hovor. das gewisse Örtchenjistá místnost toaleta

geben: Da gibts (gar) nichts!O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!

jistý: eine sichere Hand habenmít jistou ruku