Hlavní obsah

jistý

Přídavné jméno

  1. (zaručený, nepochybný) sicher, gewissJe jisté, že...Es ist sicher, dass...
  2. (přesvědčený o něčem) sicher, gewissbýt si čím jistsich etw. Gen sicher/gewiss sein
  3. (dokonale ovládající, spolehlivý) sichermít jistou rukueine sichere Hand haben
  4. (bezpečný, zajištěný) sicher, festjistý úkrytein sicheres Versteck
  5. (stanovený, smluvený) bestimmt, sicher, gewiss
  6. (blíže neurčený, nějaký) gewissza jistých podmínekunter gewissen Bedingungen

Vyskytuje se v

stoprocentně: být si stoprocentně jistýsich hundertprozentig sicher sein

nejistý: nejistý výsledekunsicheres Ergebnis

nejistý: stát na nejistých nohouauf unsicheren Beinen stehen

nejistý: nejistý pokus o coein unsicherer Versuch um etw.

nejistý: pociťovat nejistý smutekeine ungewisse Trauer empfinden

příznak: jasné/jisté příznakydeutliche/sichere Zeichen

Kapital: ein sicheres Kapitaljistý kapitál

Schütze: ein sicherer Schützejistý střelec

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

bestimmt: von etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

gewiss: hovor. das gewisse Örtchenjistá místnost toaleta

geben: Da gibts (gar) nichts!O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!