Hlavní obsah

nejistý

Přídavné jméno

  1. (nezaručený) ungewiss, unsicher, fraglichnejistý výsledekunsicheres Ergebnis
  2. (nedostatečně sebevědomý) unsicherstát na nejistých nohouauf unsicheren Beinen stehennejistý pokus o coein unsicherer Versuch um etw.
  3. (nezabezpečený) unsicher, riskant
  4. (neurčitý) unsicher, ungewisspociťovat nejistý smutekeine ungewisse Trauer empfinden

Vyskytuje se v

jistý: mít jistou rukueine sichere Hand haben

jistý: za jistých podmínekunter gewissen Bedingungen

stoprocentně: být si stoprocentně jistýsich hundertprozentig sicher sein

jistý: Je jisté, že...Es ist sicher, dass...

jistý: jistý úkrytein sicheres Versteck

příznak: jasné/jisté příznakydeutliche/sichere Zeichen

Kapital: ein sicheres Kapitaljistý kapitál

Schütze: ein sicherer Schützejistý střelec

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

bestimmt: von etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

gewiss: hovor. das gewisse Örtchenjistá místnost toaleta

geben: Da gibts (gar) nichts!O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!