Hlavní obsah

gewiss

Přídavné jméno

  1. jistý, určitý věk, podobnost ap.hovor. das gewisse Örtchenjistá místnost toaleta
  2. jistý, zaručený výhra ap.seiner Begabung gewiss seinbýt si vědomý svého nadánínichts Gewisses wissennevědět nic určitého

Vyskytuje se v

Etwas: das gewisse Etwaszvláštní kouzlo, to něco osobní přitažlivost

Gewissen: sich Dat kein Gewissen aus etw. machennemít z čeho výčitky svědomí

Gewissen: j-n/etw. auf dem Gewissen habenmít koho/co na svědomí

schlecht: ein schlechtes Gewissen habenmít špatné svědomí

rein: ein reines Herz/Gewissen habenmít čisté srdce/svědomí

Weise: in gewisser Weisesvým způsobem

Gewissen: ein reines Gewissen habenmít čisté svědomí

Gewissen: sein Gewissen erleichternulevit svému svědomí

Gewissen: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

Wissen: etw. nach bestem Wissen und Gewissen tunudělat co podle nejlepšího vědomí a svědomí

černý: mít černé svědomíschwarzes Gewissen haben

čest: hovor. na mou čestauf Ehre und Gewissen, bei meiner Ehre

jistý: za jistých podmínekunter gewissen Bedingungen

podmínka: za určitých podmínekunter gewissen Bedingungen

ulehčit: ulehčit svědomídas Gewissen erleichtern

hryzat: Hryže ji svědomí.Ihr Gewissen plagt/quält sie.

jednat: jednat podle svého svědomínach seinem Gewissen handeln

jistý: být si čím jistsich etw. Gen sicher/gewiss sein

otupit se: Jeho svědomí se otupilo.Sein Gewissen stumpfte ab.

špatný: mít špatné svědomíein schlechtes Gewissen haben

určitě: Ale určitě!Aber gewiss!

určitý: do určité mírybis zu einem gewissen Maß

určitý: v určitém smyslu...im gewissen Sinne...

určitý: mít určité výhrady ke komu/čemugewisse Vorbehalte gegen j-n/etw. haben

zaručeně: Zaručeně přijde.Er kommt ganz gewiss.

čistý: mít čisté svědomíein reines Gewissen haben

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen