Hlavní obsah

určitě

Příslovce

  • přesněsicher, bestimmt, gewissJedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.určitě odpovědětbestimmt antworten

Částice

  • přesněbestimmt, gewiss, sicherUrčitě přijde.Er wird bestimmt kommen.To je určitě ona.Das muss sie sein.Ale určitě!Aber gewiss!

Vyskytuje se v

člen: určitý členbestimmter Artikel

hledisko: posuzovat co z určitého hlediskaetw. von einem bestimmten Gesichtspunkt aus beurteilen

podmínka: za určitých podmínekunter gewissen Bedingungen

smlouva: pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitouder Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertrag

určitý: ling. určitý členbestimmter Artikel

za: za určitých podmínekunter bestimmten Bedingungen

číslovka: neurčité číslovkyunbestimmte Zahlwörter

muset: To musí být určitě on.Das muss er sein.

neurčitě: neurčitě si vzpomínat na koho/cosich an j-n/etw. unbestimmt erinnern

neurčitý: muž neurčitého věkuein Mann von unbestimmtem Alter

přisoudit: přisoudit člověku určité vlastnostieinem Menschen bestimmte Eigenschaften zusprechen

určitě: Určitě přijde.Er wird bestimmt kommen.

zcela: zcela určitěganz bestimmt