Hlavní obsah

zcela

Příslovce

  • ganz, völligzcela určitěganz bestimmtMůj názor je zcela odlišný.Meine Meinung ist ganz unterschiedlich.

Vyskytuje se v

příčina: zcela bez příčinyganz ohne Anlass

bezvýchodně: Situace vypadá zcela bezvýchodně.Die Situation sieht völlig aussichtslos aus.

naivní: být zcela naivnívöllig naiv sein

obklíčit: Fanoušci zcela obklíčili medailistu.Die Fans haben den Medaillengewinner völlig umringt.

prostředek: zůstat (zcela) bez prostředků(ganz) ohne Mittel/mittellos bleiben

snažit se: Snažil se o to zcela zbytečně.Er bemühte sich ganz vergeblich darum.

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

vtáhnout: Detektivka ho zcela vtáhla.Der Krimi nahm ihn ganz gefangen.

vybitý: zcela vybitá baterieeine völlig entladene Batterie

vyhořet: Náš byt zcela vyhořel.Unsere Wohnung brannte völlig aus.

vykoupit: Zákazníci prodejnu zcela vykoupili.Die Kunden haben das Geschäft leer gekauft.

vytížit: Jsem dnes zcela vytížen.Ich bin heute völlig ausgelastet.

zaneprázdnit: Je zcela zaneprázdněn náročným úkolem.Er ist vollauf mit einer anspruchsvollen Aufgabe beschäftigt.

zkrachovat: Mírová politika zcela zkrachovala.Die Friedenspolitik ist völlig gescheitert.

abbrennen: Kůlna zcela shořela.Der Schuppen brannte völlig ab.

bestimmt: zcela určitěganz bestimmt

automatisch: dělat co zcela automatickyetw. ganz automatisch tun

beanspruchen: Zaměstnání ho zcela vytěžuje.Der Beruf beansprucht ihn völlig.

erschließen: Zcela se mi otevřel.Er hat sich mir ganz erschlossen.

meiner: Byl jsem zcela svým pánem.Ich war ganz Herr meiner selbst.

richten: Řídím se zcela podle tebe.Ich richte mich ganz nach dir.

unbedarft: být zcela naivnívöllig unbedarft sein

verwandeln: Štěstí ji zcela proměnilo.Das Glück hat sie völlig verwandelt.

zusetzen: Nemoc ji zcela udolává.Die Krankheit setzt ihr völlig zu.

zcela: zcela určitěganz bestimmt