Hlavní obsah

částečně

Vyskytuje se v

částečný: částečné ručenídie Teilhaftung

částečný: částečné ochrnutípartielle Lähmung

kapacita: celková/částečná kapacitadie Gesamtkapazität/Teilkapazität

vybočit: Částečně vybočil z tématu.Er wich teilweise vom Thema ab.

Teil: zum Teilčástečně, zčásti

teils: Teils hatte ich Glück, teils Pech.Částečně jsem měl štěstí, částečně smůlu.