Hlavní obsah

částečně

Vyskytuje se v

částečný: částečné ručenídie Teilhaftung

kapacita: celková/částečná kapacitadie Gesamtkapazität/Teilkapazität

vybočit: Částečně vybočil z tématu.Er wich teilweise vom Thema ab.

Teil: částečně, zčástizum Teil

teils: Částečně jsem měl štěstí, částečně smůlu.Teils hatte ich Glück, teils Pech.