Hlavní obsah

Teil

Der, das~(e)s, ~e

  1. část, díl románu ap.zum Teilčástečně, zčásti
  2. podíl, částich für mein(en) Teilco se mě týče
  3. podíl, příspěveksein(en) Teil zu etw. beisteuernpřispět svým dílem k čemu
  4. část, stranaDiese Auseinandersetzung ist für beide Teile peinlich.Tento spor je pro obě strany trapný.
  5. kus, část, dílein defektes Teil austauschenvyměnit vadný kus

Vyskytuje se v

gleich: rozkrojit koláč na dvanáct stejných dílůden Kuchen in zwölf gleiche Teile schneiden

Hälfte: rozdělit co na dvě půlkyetw. in zwei Hälften teilen

zu: zčástizum Teil

beitragen: přispět k čemu svým dílemseinen Teil zu etw. beitragen

bestehen: Dílo se skládá ze tří částí.Das Werk besteht aus drei Teilen.

ergeben: 60 děleno 4 je 15.60 geteilt durch 4 ergibt 15.

hierdurch: Tímto vám sdělujeme, že...Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass...

teilen: Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.Wir teilten den Gewinn unter uns.

teils: Částečně jsem měl štěstí, částečně smůlu.Teils hatte ich Glück, teils Pech.

průkaz: (malý) technický průkazdie Zulassungsbescheinigung (Teil 1), der Fahrzeugschein

technický: (malý) technický průkazdie Zulassungsbescheinigung (Teil 1), der Fahrzeugschein

část: první částerster Teil

dělit: dělit dědictví na dvě částidas Erbe in zwei Teile teilen

dělit se: dělit se s kamarády o nájemsich die Miete mit den Freunden teilen

díl: co rozdělit na tři dílyetw. in drei Teile teilen

napolovic: rozdělit dort napolovicdie Torte in zwei Hälften teilen

nerovně: nerovně dělit coetw. ungleich teilen

polovina: rozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilen

přepažit: přepažit místnostden Raum (mit einer Trennwand) teilen

půlka: rozdělit na dvě půlky coetw. in zwei Hälften teilen

rovný: dělit dědictví rovným dílemdas Erbe zu gleichen Teilen teilen

sdělovat: S politováním vám sdělujeme, že ...Mit Bedauern teilen wir euch mit, dass ...

sdílet: sdílet její názorihre Ansicht teilen

sešít: sešít díly suknědie Teile des Rockes zusammennähen

složený: složený z pěti dílůaus fünf Teilen zusammengesetzt

součást: být nedílnou součástí čehoein untrennbarer (Bestand)Teil etw. Gen sein

stejný: rozdělit co na stejné dílyetw. in gleiche Teile teilen

také: Také on se toho zúčastnil.Auch er nahm daran teil.

umazat: umazat část textueinen Teil des Textes ablöschen

valný: z valné částizum großen Teil

vyhořet: Část vesnice vyhořela.Ein Teil des Dorfes ist niedergebrannt.

vymontovat: vymontovat rozbitou součástkueinen kaputten Teil ausbauen

Teil: částečně, zčástizum Teil