Hlavní obsah

Absatz

Vyskytuje se v

abbrechen: Der Absatz ist mir abgebrochen.Ulomil se mi podpatek.

hoch: hohe Absätze tragennosit vysoké podpatky

kehrtmachen: auf dem Absatz kehrtmachenotočit se na podpatku

untergliedern: einen Text in Absätze untergliederndělit text na odstavce

odbyt: Absatz steigern/erweiternzvýšit/rozšířit odbyt

podpatek: sich auf dem Absatz umdrehenotočit se na podpatku