Hlavní obsah

hoch

Přídavné jménohöher, höchst-

  1. vysoký hora ap.hohe Absätze tragennosit vysoké podpatkydie Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavueine hohe Stirnvysoké čelo
  2. vytáhlý, vyčouhlý, dlouhý
  3. vysoký, velký plat, náklad ap.
  4. vysoký, pokročilý stáří ap., pozdní doba ap.
  5. vysoce, nadmíru, náležitěužívá se k zesílení významu přídavných jmen a slovesIch rechne ihm seine Hilfe hoch an.Vysoce si cením jeho pomoci.

Vyskytuje se v

čas: höchste Zeitnejvyšší čas

míra: in höchstem Maßena nejvyšší míru

středoškolský: höhere Schulbildungstředoškolské vzdělání

škola: höhere/mittlere Schule, die Mittelschulestřední škola

tlakový: das Hoch, das Hochdruckgebietmeteor. tlaková výše

měnit se: Hoch se mění v muže.Der Junge wird zum Mann.

meta: die höchsten Ziele erreichendosáhnout nejvyšších met

nejvýš: Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.Bydlíme nejvýš.

podnítit: den Sportler zu höheren Leistungen anstachelnpodnítit sportovce k vyšším výkonům

rozbušit se: Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.Srdce se mu rozbušilo vzrušením.

sláva: Dreimal hoch!Třikrát sláva!

slušný: slušný hochein anständiger Junge

stopa: Er ist 6 Fuß hoch.Měří 6 stop.

vyhrnout se: Der Rock rutscht hoch.Sukně se vyhrnuje.

vynalézavý: vynalézavý hochein findiger Junge

vysoce: j-n/etw. hoch schätzenvysoce si cenit koho/čeho

vysoko: hoch im Gebirgevysoko v horách

výše: höher gelegene Gebietevýše položené oblasti

žebříček: auf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehenstát vysoko na společenském žebříčku

dobře: bei j-m hoch angeschrieben seinbýt u koho dobře zapsán

hlava: Kopf hoch!Hlavu vzhůru!

hledět: hoch hinaus wollenhledět moc vysoko

kurz: hoch im Kurs seinbýt v kurzu

nahoru: die Nase hoch tragennosit nos nahoru

vysoký: Es ist höchste Zeit!Je nejvyšší čas!

vzhůru: Hände/Kopf hoch!Ruce/Hlavu vzhůru!

žluč: j-m steigt die Galle hochkomu to hýbe žlučí

höchst: Sie ist höchst naiv.Je naprosto naivní.

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Treppe: eine Treppe höher/tiefero poschodí výš/níž

Beamte: die höheren Beamtenvyšší úředníci

gelegen: hoch gelegenvysoko položený

hoch: die Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavu

schießen: Hände hoch oder ich schieße!Ruce vzhůru nebo střelím!

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

Hand: Hände hoch oder ich schieße!Ruce vzhůru nebo střelím!

Galle: j-m kommt die Galle hochv kom se hne žluč

Gewalt: höhere Gewaltvyšší moc

hinauswollen: hoch hinauswollenmířit vysoko, chtít se vyšvihnout v zaměstnání ap.

Kopf: Kopf hoch!Hlavu vzhůru!

Kurs: bei j-m hoch im Kurs stehenbýt u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.

Preis: hoch im Preis stehenmít vysokou cenu

Region: in höheren Regionen schwebenvznášet se v oblacích

Sphäre: in höheren Sphären schwebenvznášet se (ve vyšších sférách), nebýt nohama na zemi

stehen: hoch im Kurs stehenbýt v kurzu vysoce ceněný

Eisenbahn: Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.