Hlavní obsah

hoch

Přídavné jménohöher, höchst-

  1. vysoký hora ap.hohe Absätze tragennosit vysoké podpatkydie Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavueine hohe Stirnvysoké čelo
  2. vytáhlý, vyčouhlý, dlouhý
  3. vysoký, velký plat, náklad ap.
  4. vysoký, pokročilý stáří ap., pozdní doba ap.
  5. vysoce, nadmíru, náležitěužívá se k zesílení významu přídavných jmen a slovesIch rechne ihm seine Hilfe hoch an.Vysoce si cením jeho pomoci.

Vyskytuje se v

Eisenbahn: Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.

Galle: j-m kommt die Galle hochv kom se hne žluč

Gewalt: höhere Gewaltvyšší moc

hinauswollen: hoch hinauswollenmířit vysoko, chtít se vyšvihnout v zaměstnání ap.

Kopf: Kopf hoch!Hlavu vzhůru!

Kopf: den Kopf hoch tragennosit hlavu vysoko být hrdý

Kurs: bei j-m hoch im Kurs stehenbýt u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.

Preis: hoch im Preis stehenmít vysokou cenu

Region: in höheren Regionen schwebenvznášet se v oblacích

Sphäre: in höheren Sphären schwebenvznášet se (ve vyšších sférách), nebýt nohama na zemi

stehen: hoch im Kurs stehenbýt v kurzu vysoce ceněný

höchst: Sie ist höchst naiv.Je naprosto naivní.

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Treppe: eine Treppe höher/tiefero poschodí výš/níž

Beamte: die höheren Beamtenvyšší úředníci

gelegen: hoch gelegenvysoko položený

höchst: Das ist ein höchst interessantes Buch.Je to velice zajímavá kniha.

schießen: Hände hoch oder ich schieße!Ruce vzhůru nebo střelím!

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

Hand: Hände hoch oder ich schieße!Ruce vzhůru nebo střelím!

čas: nejvyšší čashöchste Zeit

míra: na nejvyšší míruin höchstem Maße

středoškolský: středoškolské vzděláníhöhere Schulbildung

škola: střední školahöhere/mittlere Schule, die Mittelschule

tlakový: meteor. tlaková výšedas Hoch, das Hochdruckgebiet

měnit se: Hoch se mění v muže.Der Junge wird zum Mann.

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

nejvýš: Bydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.

podnítit: podnítit sportovce k vyšším výkonůmden Sportler zu höheren Leistungen anstacheln

rozbušit se: Srdce se mu rozbušilo vzrušením.Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.

sláva: Třikrát sláva!Dreimal hoch!

slušný: slušný hochein anständiger Junge

stopa: Měří 6 stop.Er ist 6 Fuß hoch.

vyhrnout se: Sukně se vyhrnuje.Der Rock rutscht hoch.

vynalézavý: vynalézavý hochein findiger Junge

vysoce: vysoce si cenit koho/čehoj-n/etw. hoch schätzen

vysoko: vysoko v horáchhoch im Gebirge

výše: výše položené oblastihöher gelegene Gebiete

výše: vyskočit výšehöher springen

výše: postoupit o úroveň výšeein Level höher kommen

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

dobře: být u koho dobře zapsánbei j-m hoch angeschrieben sein

hlava: Hlavu vzhůru!Kopf hoch!

hledět: hledět moc vysokohoch hinaus wollen

kurz: být v kurzuhoch im Kurs sein

nahoru: nosit nos nahorudie Nase hoch tragen

vysoko: mířit vysokohoch hinauswollen

vysoký: Je nejvyšší čas!Es ist höchste Zeit!

vysoký: vyšší mochöhere Gewalt

vzhůru: Ruce/Hlavu vzhůru!Hände/Kopf hoch!

žluč: komu to hýbe žlučíj-m steigt die Galle hoch