Hlavní obsah

vysoce

Příslovce

  1. (do výšky) hoch(-)vysoce si cenit koho/čehoj-n/etw. hoch schätzenvysoce kvalifikovanýhochqualifiziert
  2. (postavený ap.) hoch-vysoce postavená osobnosthochgestellte Persönlichkeit

Vyskytuje se v

čas: nejvyšší čashöchste Zeit

metrový: metrová výšedie Meterhöhe

míra: na nejvyšší míruin höchstem Maße

napětí: nízké/vysoké/stejnosměrné napětídie Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannung

oblačnost: nízká/vysoká oblačnostniedrige/hohe Wolken

pás: meteor. (subtropický) pás vysokého tlaku vzduchuder Hochdruckgürtel

skok: skok daleký/vysoký/o tyčider Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprung

tlakový: meteor. tlaková výšedas Hoch, das Hochdruckgebiet

úroveň: vysoká životní úroveňein hoher Lebensstandard

vysoký: Vysoké Tatrydie Hohe Tatra

vysoký: sport. skok vysokýder Hochsprung

vysoký: vysoká školadie Hochschule

vysoký: med. vysoký krevní tlakder Bluthochdruck

vysoký: práv. Nejvyšší souddas Oberste Gericht, das Höchstgericht

výše: výše zmíněnýoben erwähnt

výše: viz výšesiehe oben

čelo: mít vysoké/nízké čeloeine hohe/niedrige Stirn haben

dosáhnout: dosáhnout vysokého věkuein hohes Alter erreichen

hnát: hnát ceny do výšedie Preise in die Höhe treiben

kredit: mít vysoký krediteinen großen Kredit haben

likvidnost: vysoká likvidnosthohe Liquidität

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

nejvýš: Bydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.

nejvýš: Kniha je v polici nejvýš.Das Buch ist ganz oben im Regal.

nejvýš: počkat nejvýš deset minuthöchstens zehn Minuten warten

nepoměrně: nepoměrně vysokýunverhältnismäßig groß

odbornost: vysoká odbornosthohe Gelehrsamkeit

opěradlo: vysoké opěradloeine hohe Lehne

otáčka: motor., tech. ve vysokých otáčkáchauf hohen Touren

podnítit: podnítit sportovce k vyšším výkonůmden Sportler zu höheren Leistungen anstacheln

prohra: těsná/nečekaná/vysoká prohraeine knappe/unerwartete/hohe Niederlage

přijmout: přijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen

rychlost: nejvyšší dovolená rychlostzulässige Höchstgeschwindigkeit

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

toxický: vysoce toxická látkaein stark toxischer Stoff

uvalit: uvalit na koho vysoké daněj-m hohe Steuern auferlegen

výběžek: meteor. výběžek vyššího tlakuder Ausläufer eines Hochdruckgebietes

vykopnout: vysoko vykopnout nohydie Beine hochschwingen

vyměřit: Vyměřili mu vysoký trest.Ihm wurde eine hohe Strafe bemessen.

vysoká: studovat vysokouan der Uni studieren

vysoko: vysoko v horáchhoch im Gebirge

vysoký: vysoký člověkein großer Mensch

vysoký: muž vysoké postavyein Mann von hoher Gestalt

vysoký: věž vysoká 60 metrůein sechzig Meter hoher Turm

vysoký: Jak jsi vysoký?Wie groß bist du?

vysoký: dožít se vysokého věkuein hohes Alter erreichen

vysoký: zastávat vysoký úřadein hohes Amt bekleiden

výše: výše položené oblastihöher gelegene Gebiete

výše: vyskočit výšehöher springen

výše: pro děti od 6 let výšefür Kinder ab 6 Jahre

výše: postoupit o úroveň výšeein Level höher kommen

vyšvihnout se: Vyšvihl se docela vysoko.Er hat es ziemlich weit gebracht.

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotaein hoher/niedriger Nährwert

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako já.Er ist ebenso groß wie ich.

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

hledět: hledět moc vysokohoch hinaus wollen

noha: žít na vysoké nozeauf großem Fuß(e) leben

vysoko: mířit vysokohoch hinauswollen

vysoký: Je nejvyšší čas!Es ist höchste Zeit!

vysoký: vyšší mochöhere Gewalt