Hlavní obsah

výše

Podstatné jméno, rod ženský

  1. kniž.(výška) die Höheve výši ramenin Schulterhöhepokuta ve výši 100 koruneine Geldstrafe in Höhe von 100 Kronen
  2. (tlaková) das Hoch

Příslovce

  1. (ve větší výšce) höhervýše položené oblastihöher gelegene Gebiete
  2. (dříve) obenvýše zmíněnýoben erwähntviz výšesiehe oben
  3. (do větší výšky) höhervyskočit výšehöher springen
  4. (více než)pro děti od 6 let výšefür Kinder ab 6 Jahre
  5. (v pořadí, žebříčku ap.) höherpostoupit o úroveň výšeein Level höher kommen

Vyskytuje se v

čas: nejvyšší čashöchste Zeit

míra: na nejvyšší míruin höchstem Maße

napětí: nízké/vysoké/stejnosměrné napětídie Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannung

oblačnost: nízká/vysoká oblačnostniedrige/hohe Wolken

pás: meteor. (subtropický) pás vysokého tlaku vzduchuder Hochdruckgürtel

skok: skok daleký/vysoký/o tyčider Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprung

tlakový: meteor. tlaková výšedas Hoch, das Hochdruckgebiet

úroveň: vysoká životní úroveňein hoher Lebensstandard

vysoký: Vysoké Tatrydie Hohe Tatra

výše: výše zmíněnýoben erwähnt

čelo: mít vysoké/nízké čeloeine hohe/niedrige Stirn haben

dosáhnout: dosáhnout vysokého věkuein hohes Alter erreichen

hnát: hnát ceny do výšedie Preise in die Höhe treiben

kredit: mít vysoký krediteinen großen Kredit haben

likvidnost: vysoká likvidnosthohe Liquidität

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

nejvýš: Bydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.

nepoměrně: nepoměrně vysokýunverhältnismäßig groß

odbornost: vysoká odbornosthohe Gelehrsamkeit

opěradlo: vysoké opěradloeine hohe Lehne

otáčka: motor., tech. ve vysokých otáčkáchauf hohen Touren

podnítit: podnítit sportovce k vyšším výkonůmden Sportler zu höheren Leistungen anstacheln

pohádat se: pohádat se s nadřízeným o výši platumit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zanken

prohra: těsná/nečekaná/vysoká prohraeine knappe/unerwartete/hohe Niederlage

přijmout: přijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen

rychlost: nejvyšší dovolená rychlostzulässige Höchstgeschwindigkeit

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

stanovit: stanovit výši škoddie Höhe des Schadens feststellen

toxický: vysoce toxická látkaein stark toxischer Stoff

uvalit: uvalit na koho vysoké daněj-m hohe Steuern auferlegen

výběžek: meteor. výběžek vyššího tlakuder Ausläufer eines Hochdruckgebietes

vykopnout: vysoko vykopnout nohydie Beine hochschwingen

vyměřit: Vyměřili mu vysoký trest.Ihm wurde eine hohe Strafe bemessen.

vysoká: studovat vysokouan der Uni studieren

vysoko: vysoko v horáchhoch im Gebirge

vyšvihnout se: Vyšvihl se docela vysoko.Er hat es ziemlich weit gebracht.

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotaein hoher/niedriger Nährwert

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako já.Er ist ebenso groß wie ich.

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

hledět: hledět moc vysokohoch hinaus wollen

noha: žít na vysoké nozeauf großem Fuß(e) leben

anstacheln: pobídnout koho k vyšším výkonůmj-n zu größeren Leistungen anstacheln

Härte: mít vysokou tvrdostvon großer Härte sein

Höhe: zeď vysoká dva metryeine Mauer von zwei Meter Höhe

Instanz: obrátit se na vyšší instancisich an eine höhere Instanz wenden

Tatra: Vysoké/Nízké TatryHohe/Niedere Tatra

Treppe: o poschodí výš/nížeine Treppe höher/tiefer

Achtung: Pozor, vysoké napětí!Achtung, Hochspannung!

Anspruch: Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.

Beamte: vyšší úřednícidie höheren Beamten

Betrag: účet ve výši 100 eureine Rechnung im Betrag(e) von 100 Euro

Dach: vysoká/plochá střechaein hohes/flaches Dach

darum: park s vysokou zdí kolemein Park mit einer hohen Mauer darum

Decke: vysoký/nízký stropeine hohe/niedrige Decke

entrichten: platit bance vysoké poplatkyhohe Gebühren an die Bank entrichten

feststellen: stanovit výši škoddie Höhe des Schadens feststellen

fordern: požadovat vysokou cenueinen hohen Preis fordern

gelegen: vysoko položenýhoch gelegen

hoch: nosit vysoké podpatkyhohe Absätze tragen

vysoce: vysoce si cenit koho/čehoj-n/etw. hoch schätzen

Hochschule: Studuje na vysoké škole.Sie studiert an einer Hochschule.

hochwertig: živit se vysoce hodnotnými potravinamisich hochwertig ernähren

Konsum: mít vysokou spotřebu alkoholueinen hohen Konsum an Alkohol haben

Lebensgefahr: Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!

Nummer: vysoké čísloeine hohe Nummer

oben: uvedeno výšeoben genannt

Profit: dosáhnout vysokých ziskůhohe Profite erzielen

überragen: Je o hlavu vyšší než otec.Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.

überspringen: Při skoku vysokém přeskočila 1,90 m.Sie hat im Hochsprung 1,90 m übersprungen.

verbrauchen: Motor má vysokou spotřebu benzinu.Der Motor verbraucht zu viel Benzin.

verlangen: požadovat vyšší plat/vysvětlenímehr Lohn/eine Erklärung verlangen

verschieden: Domy jsou různě široké/vysoké.Die Häuser sind verschieden breit/hoch.