Hlavní obsah

dosáhnout

Vyskytuje se v

horší: schlechtere Ergebnisse erreichen als j.dosáhnout horších výsledků než kdo

jednota: eine Meinungseinheit erreichendosáhnout názorové jednoty

malý: nur eine niedrige Geschwindigkeit erreichendosáhnout jen malé rychlosti

meta: die höchsten Ziele erreichendosáhnout nejvyšších met

úspěch: den Erfolg erreichendosáhnout úspěchu

vítězství: den Sieg erringendosáhnout vítězství

Gipfel: den Gipfel erreichendosáhnout vrcholu

beachtlich: einen beachtlichen Erfolg erreichendosáhnout pozoruhodného úspěchu

ersehnen: das ersehnte Ziel erreichendosáhnout vytouženého cíle

juristisch: die juristische Ausbildung erreichendosáhnout právnického vzdělání

Profit: hohe Profite erzielendosáhnout vysokých zisků

Ruhe: zur Ruhe kommendosáhnout vnitřního klidu

Sieg: einen Sieg erringendosáhnout vítězství

dosáhnout: einen Sieg erlangendosáhnout vítězství