Hlavní obsah

horší

Přídavné jméno

  • schlechter, schlimmerhorší než kdo/coschlechter als j./etw.dosáhnout horších výsledků než kdoschlechtere Ergebnisse erreichen als j.

Vyskytuje se v

nálada: guter/schlechter Laune seinbýt v špatné/dobré náladě

pes: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

pověst: einen guten/schlechten Ruf habenmít dobrou/špatnou pověst

špatný: schlechter Witzšpatný vtip

zlé: j-m etw. übel nehmenmít komu co za zlé

zlý: ein böses Zeichenzlé znamení

jméno: einen guten/schlechten Namen habenmít dobré/špatné jméno

odlišit: Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheidenNeumí odlišit dobré víno od špatného.

plavec: ein guter/schlechter Schwimmerdobrý/špatný plavec

pomocník: einen guten/schlechten Helfer habenmít dobrého/špatného pomocníka

pozor: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

proklínat: schlechtes Wetter verwünschenproklínat špatné počasí

společnost: in eine schlechte Gesellschaft geratendostat se do špatné společnosti

tělo: falsche Körperhaltungšpatné držení těla

uchránit: das Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahrenuchránit dítě před špatnou společností

vytočit: Ich habe mich verwählt.Vytočil jsem špatné číslo.

vzrušit se: sich über eine schlechte Nachricht aufregenvzrušit se špatnou zprávou

z důvodu: aufgrund des schlechten Wettersz důvodu špatného počasí

adresa: an der falschen Adresse seinbýt na špatné adrese

cesta: auf dem falschen Weg seinbýt na špatné cestě

dostat se: über die Runde kommendostat se z nejhoršího

venku: aus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg seinbýt z nejhoršího venku

všechen, všechna, všechno: Alles hat sein Gutes.Všechno zlé je k něčemu dobré.

Adressat: falscher Adressat/Adressat unbekanntšpatný adresát/adresát neznámý

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy

Auskunft: j-m (eine) falsche Auskunft gebendát komu špatnou informaci

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

ergreifen: Eine böse Ahnung ergreift mich.Zmocňuje se mě zlá předtucha.

Geruch: in einen schlechten Geruch kommenmít špatnou pověst

irreleiten: sich durch einen falschen Eindruck irreleiten lassennechat se oklamat špatným dojmem

mies: in miese Laune geratenupadnout do špatné nálady

Richtung: in die falsche Richtung gehenjít špatným směrem

scheiden: Gut von Böse scheiden könnenumět rozeznat dobré od zlého

schlecht: ein schlechtes Essen kochenuvařit špatné jídlo

schlimm: Das waren schlimme Zeiten!To byly zlé časy!

schwach: schwache Augen habenmít špatné oči

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

Stil: schlechten Stil schwimmenplavat špatným stylem

Tag: ein schwarzer Tagšpatný den, den blbec

träumen: schlecht träumenmít zlý sen

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

wegen: wegen des schlechten Wetterskvůli špatnému počasí

Wille: Es war kein böser Wille.Nebyl to zlý úmysl.

Zunge: Böse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...

bissig: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

Vorsicht: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

horší: schlechter als j./etw.horší než kdo/co