Hlavní obsah

schlecht

Vyskytuje se v

beieinander sein: být/nebýt fit zdravýgut/schlecht beieinander sein

beraten: (u)dělat dobře/špatněgut/schlecht beraten sein

Scherz: špatný vtip nepříjemnostein schlechter Scherz

schlecht: (z)kazit se maso ap.schlecht werden

Wahl: vybrat špatněeine schlechte Wahl treffen

abfließen: Doprava vázne.přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.

bekommen: Léčba mu moc neprospěla.Die Kur ist ihm schlecht bekommen.

Geruch: mít špatnou pověstin einen schlechten Geruch kommen

lesen: Rukopis je špatně čitelný.Die Handschrift ist schlecht zu lesen.

schlecht gehen: Daří se mi špatně.Es geht mir schlecht.

Sicht: dobrá/jasná/špatná viditelnosteine gute/klare/schlechte Sicht

Stil: plavat špatným stylemschlechten Stil schwimmen

träumen: mít zlý senschlecht träumen

trennen: oddělovat dobré zprávy od špatnýchdie guten Nachrichten von den schlechten trennen

wegen: kvůli špatnému počasíwegen des schlechten Wetters

werden: Dělá se mi špatně.Mir wird (es) schlecht.

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

špatný: špatný vtipschlechter Witz

blbý: Mám dnes blbou náladu.Ich bin heute schlecht gelaunt.

horší: horší než kdo/coschlechter als j./etw.

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

načasovat: Špatně sis to načasoval.Du hast es schlecht getimt.

nedoslýchat: nedoslýchat na jedno uchoauf einem Ohr schlecht hören

nepovedený: nepovedený žertschlechter Witz

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

osvětlený: Podchod je špatně osvětlený.Die Unterführung ist schlecht beleuchtet.

padnoucí: špatně padnoucí oblekein schlecht sitzender Anzug

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

pohoršit si: Změnou zaměstnání si pohoršil.Durch den Stellenwechsel ist er schlechter dran.

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

proklínat: proklínat špatné počasíschlechtes Wetter verwünschen

role: špatně obsazená roleschlecht besetzte Rolle

rozestavěný: špatně rozestavěný nábytekschlecht aufgestellte Möbel

společnost: dostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten

špatně: špatně vařitschlecht kochen

teprve: I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

trnout: Trne, že to špatně skončí.Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.

uchránit: uchránit dítě před špatnou společnostídas Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahren

vést se: Vedlo se mu tam špatně.Es ist ihm dort schlecht ergangen.

vypérovaný: špatně vypérovaná sedadlaschlecht gefederte Sitze

vzrušit se: vzrušit se špatnou zprávousich über eine schlechte Nachricht aufregen

z důvodu: z důvodu špatného počasíaufgrund des schlechten Wetters

zděsit se: Zděsil se, jak špatně vypadá.Er entsetzte sich, wie schlecht er aussieht.

zle: Vede se mu zle.Es geht ihm schlecht., Es steht schlimm mit ihm.

ztěžka: Jen ztěžka si na ni vzpomínám.Ich erinnere mich nur sehr schlecht an sie.

anschreiben: být u koho špatně/dobře zapsanýbei j-m schlecht/gut angeschrieben sein