Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nekvalitně) schlecht, schlimm, übelšpatně vařitschlecht kochenšpatně zacházet s kýmj-n schlecht behandelnDaří se mi špatně.Mir geht es schlecht.
  2. (nesprávně, chybně) falschšpatně pochopit koho/coj-n/etw. falsch verstehen
  3. (nezdravě) schlecht, übel, miesJe mi špatně.Mir ist schlecht/übel.

Vyskytuje se v

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

špatný: špatný vtipschlechter Witz

dělat se: Dělá se jí špatně.Es wird ihr übel.

horší: horší než kdo/coschlechter als j./etw.

horší: dosáhnout horších výsledků než kdoschlechtere Ergebnisse erreichen als j.

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

načasovat: Špatně sis to načasoval.Du hast es schlecht getimt.

namazaný: Lyžař měl špatně namazáno.Der Skiläufer hat falsch gewachst.

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

osvětlený: Podchod je špatně osvětlený.Die Unterführung ist schlecht beleuchtet.

padnoucí: špatně padnoucí oblekein schlecht sitzender Anzug

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

proklínat: proklínat špatné počasíschlechtes Wetter verwünschen

role: špatně obsazená roleschlecht besetzte Rolle

rozestavěný: špatně rozestavěný nábytekschlecht aufgestellte Möbel

společnost: dostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten

špatný: špatný zrakschlechte Augen

špatný: špatné zdravíschwache Gesundheit

špatný: mít špatnou náladuschlechte Laune haben, schlecht gelaunt sein

špatný: dostat se do špatné společnostiin schlechte Gesellschaft geraten

špatný: špatný skutekeine böse Tat

špatný: špatná pověstschlechter Ruf

špatný: špatná odpověďeine falsche Antwort

špatný: uvést špatná datafalsche Daten angeben

špatný: mít špatné svědomíein schlechtes Gewissen haben

tělo: špatné držení tělafalsche Körperhaltung

teprve: I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

trnout: Trne, že to špatně skončí.Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.

uchránit: uchránit dítě před špatnou společnostídas Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahren

uskladněný: špatně uskladněné potravinyfalsch gelagerte Nahrungsmittel

vést se: Vedlo se mu tam špatně.Es ist ihm dort schlecht ergangen.

vypérovaný: špatně vypérovaná sedadlaschlecht gefederte Sitze

vytočit: Vytočil jsem špatné číslo.Ich habe mich verwählt.

vzrušit se: vzrušit se špatnou zprávousich über eine schlechte Nachricht aufregen

z důvodu: z důvodu špatného počasíaufgrund des schlechten Wetters

zděsit se: Zděsil se, jak špatně vypadá.Er entsetzte sich, wie schlecht er aussieht.

zle: Kdyby bylo nejhůř...(Aller) Schlimmstenfalls...

adresa: být na špatné adresean der falschen Adresse sein

cesta: být na špatné cestěauf dem falschen Weg sein

dostat se: dostat se z nejhoršíhoüber die Runde kommen

špatný: vsadit na špatného koněaufs falsche Pferd setzen

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

špatný: ukázat se ve špatném světlein einem falschen Licht erscheinen

venku: být z nejhoršího venkuaus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg sein