Hlavní obsah

schlecht

Vyskytuje se v

anschreiben: bei j-m schlecht/gut angeschrieben seinbýt u koho špatně/dobře zapsaný

beieinander sein: gut/schlecht beieinander seinbýt/nebýt fit zdravý

beraten: gut/schlecht beraten sein(u)dělat dobře/špatně

Scherz: ein schlechter Scherzšpatný vtip nepříjemnost

Wahl: eine schlechte Wahl treffenvybrat špatně

abfließen: přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.Doprava vázne.

bekommen: Die Kur ist ihm schlecht bekommen.Léčba mu moc neprospěla.

Geruch: in einen schlechten Geruch kommenmít špatnou pověst

lesen: Die Handschrift ist schlecht zu lesen.Rukopis je špatně čitelný.

schlecht gehen: Es geht mir schlecht.Daří se mi špatně.

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

Stil: schlechten Stil schwimmenplavat špatným stylem

träumen: schlecht träumenmít zlý sen

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

wegen: wegen des schlechten Wetterskvůli špatnému počasí

werden: Mir wird (es) schlecht.Dělá se mi špatně.