Hlavní obsah

Stil

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. styl, sloh jazyka
  2. sloh, styl uměleckýgotischer/klassizistischer Stilgotický/klasicistní sloh
  3. styl chování, jednání ap.
  4. sport.technika, stylschlechten Stil schwimmenplavat špatným stylem

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. im großen Stil, großen Stils ve velkém stylu obchodovat ap.

Vyskytuje se v

románský: romanischer Stilarchit. románský sloh

individuální: individueller Stilindividuální styl

knižní: gehobener Stilknižní styl

osobitý: j-s eigenen Stil nachmachennapodobovat osobitý styl koho

publicistický: publizistischer Stilling. publicistický styl

Stil: gotischer/klassizistischer Stilgotický/klasicistní sloh